Organizacije CLAYSS iz Argentine, jedna od vodećih organizacija na području servisnog učenja ili učenja kroz angažman, je pozvala predstavnike Genesis Project-a da učestvuju u četvoromjesečnoj obuci o osmišljavanju i realizaciji projekata servisnog učenja (učenja putem angažmana u zajednici).
Za Bosnu i Hercegovinu, termin „servisno učenje“ je još uvijek prilično nov i nepoznat pojam koji još uvijek nije doživio svoj zvaničan prevod sa engleskog „service learning“ pa se trenutno u regionu, najčešće upotrebljava terminologija „učenje kroz angažman“ ili „učenje putem angažmana u zajednici“. -Genesis Project je izuzetno ponosan na činjenicu da je šest naših dobilo priliku učiti tokom perioda mart-juni te postepeno usvojiti mnoštvo novih znanja i korisnih informacija o „servisnom učenju“-kazala je direktorica Genesis Project-a Dijana Pejić.

Početni dijelovi ove četvoromjesečne obuke su se odnosili na teorijsku obuku, gdje su polaznici imali priliku naučiti o istoriji servisnog učenja, o činjenici da se prvi oblici ovog tipa učenja pojavljuju početkom dvadestog vijeka i da je danas ono u primjeni širom Sjeverne i Južne Amerike, u Španiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Holandiji, Njemačkoj, itd.

-Trenutno smo fokusirani na aktivnosti koje nas vode ka izradi konkretnog prijedloga projekta koji bi se koristio metodologijom / pristupom servisnog učenja, sa ciljem osmišljavanja kvalitetne projektne aplikacije radi eventualnog implementiranja tog projekta, u slučaju uspješnog pronalaska donatorskih sredstava. Od svojih mentora iz organizacije CLAYSS redovno dobijamo zadatke koje moramo rješavati na sedmičnoj osnovi i do sada smo svi u tome bili jako uspješni. Iskreno se nadamo da ćemo svi uspješno realizovati zadatke koji nas očekuju do kraja obuke te tako postati lokalni eksperti za projekte koji se realizuju upotrebom servisnog učenja kao implementacijske metode-, zaključila je Dijana.