DOBRODOŠLI!

Genesis Project je tu za vas!

NAŠA MISIJA I VIZIJA

Genesis Project preko svojih profesionalaca i opredjeljenih pojedinaca pomaže djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine u ostvarivanju prava na slobodan i pravilan psihofizički razvoj bez obzira na vjersku, etničku i rasnu pripadnost uvažavajući sve njihove individualne razlike i potencijale.
Naša vizija je slobodno i otvoreno društvo u kojem svaki pojedinac može da se razvije u punom kapacitetu i da se ostvari kao sretna, svjesna i slobodna individua sposobna na kritičko razmišljanje i kreativno djelovanje.

NAŠ UTICAJ

0

nastavnika, djece i roditelja
iz Srednje Bosne učestvovao na projektu Mostovi povjerenja i saradnje

 
0

U 28 škola BiH fudbal je postao alat dobre komunikacije kroz projekat “Football3 za mir – Fudbal kao oružje društvene promjene i razvoja mladih ljudi”

 
0

Festivala jednominutnog filma organizovali smo širom BiH. U snimanju je učestvovalo nekoliko stotina djece

 
0

djece pogledalo
edukativne predstave

NAŠI DONATORI I PARTNERI

Udružene žene
Zdravo da ste
Gender centar Vlade RS
Ombudsman za djecu RS
Centar za uklanjanje mina BiH
NVO Posavina bez mina
Fondacija za kreativni razvoj
Grad Banja Luka
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije
Minstarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo