Podijeljeni certifikati

Predavačima i nastavnicima koji su tokom prethodne dvije godine učestovavali u projektu “Sigurno okruženje za djecu u podijeljenim školama Srednjebosanskog kantona – Održavanje promjene” , a kojeg sprovodi Genesis Project, podijeljeni su certifikati koji potvrđuju njihov angažman i rad u okviru projekta. U okviru ovog projekta održano je ukupno pet seminara za pedagoge i nastavnike. […]