“Dobro došla Higijo!” predstava o važnosti održavanja lične higijene

Dok su istraživanja u vezi sa koronavirusom u toku, znamo da se virus prenosi direktnim kontaktom s respiratornim kapljicama zaražene osobe (kašljanjem i kijanjem) i dodirivanjem površina kontaminiranih virusom. Virus može preživjeti na površinama nekoliko sati do nekoliko dana. Dobre vijesti? Jednostavna dezinfekciona sredstva mogu ga ubiti. Predstava “Dobro došla Higijo!” kuju je realizovala NVO […]