Školski program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama USK

Organizacija „Genesis project“, realizator projekta „Školski program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona“ održala je u Bihaću sastanak s predstavnicima Kantonalnog ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstva zdravstva i socijalne politike, a kako bi ih upoznala sa svim aktivnostima koje su sastavni dio […]

Obrazovne dijaloške platforme biće održane onlajn za učesnike iz devet opština

Obrazovne dijaloške platforme, čiji je cilj podizanje svijesti  o značaju međunarodnih testiranja u procesu reforme obrazovnog sistema, te dijalog o izazovima s kojima se obrazovanje susreće usljed pandemije koronavirusa, biće održane u devet opština širom Bosne i Hercegovine uz učešće velikog broja stručnjaka iz oblasti obrazovanja, te predstavnika društvenog sektora i nevladinih organizacija koje se […]