Boljom komunikacijom do bolje prevencije

U sklopu aktivnosti “Promicanje interkulturalnog, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom” koja se realizuje u Hercegbosanskoj županiji, sa završetkom školske godine završene su i radionice koje su se u osnovnim školama ove županije održavale sa učenicima.

Na interaktivnim radionicama koje su obuhvatile sve osnovne škole Hercegbosanske županije grupe od 10 do 15 učenika edukovale su se o temama poput prevencije nasilja, komunikacije, predrasuda i stereotipa. Učenici su stečeno znanje pokazali putem prezentacija koje su na kraju održali u svojim školama.

Aktivnost “Promicanje interkulturalnog, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom” realizuje NVO Genesis Project iz Banjaluke u okviru projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ koji finansira UN Fond za ljudsku sigurnost, a implementiraju ga UN agencije u BiH (UNICEF, IOM, UNHCR i UNDP).

U sklopu aktivnosti , održan je i niz sastanaka stručne grupe koja se sastajala od ravnatelja, pedagoga te predstavnika nadležnih institucija. Rezultat ovih sastanaka je publikacija “Praktična primjena protokola o prevencija nasilja u školama Hercegbosanske županije” koja je podjeljena nastavnicima.

Aktivnosti se tu ne završavaju pa će se u svim opštinama do kraja ljeta snimati jednominutni filmovi putem kojih će djeca i mladi ukazati na probleme sa kojima se susreću u svojoj lokalnoj zajednici. U svakoj opštini filmovi će se prezentovati na okruglim stolovima gdje će prisutni imati priliku da daju svoj komentar i mišljenje.

Do početka nove školske godine u okviru ove aktivnosti i nastavnici i roditelji će imati priliku da se edukuju putem treninga koje će održati koordinatori iz Genesis Projecta. Za početak, održana su dva treninga u Bukovici i Tomislavgradu, a kako je to sve izgledalo pročitajte u reportaži koju je zabilježio foto reporter UNICEF-a BiH, a koja je objavljena na Zidu dječijih želja: http://www.zasvakodijete.ba/trening-o-prevenciji-nasilja-boljom-komunikacijom-do-bolje-prevencije/.
Reportažu prenosimo u potpunosti:

U Bukovici kod Tomislavgrada u petak 19. juna održan je “Trening za nastavnike i roditelje o prevenciji nasilja”. Prethodnih dana isti treninzi održani su i u Glamoču i Tomislavgradu.
Treningu su prisustvovale učiteljice i nastavnice Osnovne škole ,Fra Mije Čuića” iz sela Bukovica kod Tomislavgrada, kako iz centralne tako i iz osam područnih škola. Kroz interaktivnu radionicu uz aktivno učešće prisutni su mogli naučiti dodatne vještine iz komuniciranja, rješavanja konflikta kao i prevencije međuvršnjačkog nasilja.
“Za razliku od seminara na kojima imamo predavače i samo slušamo predavanja, ovdje smo mogli učestvovati u zanimljivim vježbama od kojih ćemo neke moći koristiti i u nastavnom procesu u radu s djecom ubuduće i koje će biti korisne i nama i našim učenicima. Također, neke od vještina će biti korisne za kontakt sa roditeljima kao i postupanje u eventualnim slučajevima nasilja”, mišljenje je učesnica treninga.

Trening su vodili profesorica pedagogije i psihologije Azra Talić, i profesor razredne nastave Ljubiša Vasić koji su uz upoznavanje učesnica sa bitnim pojmovima, načinima nastajanja i prepoznavanja vršnjačkog nasilja bilo ono psihičko ili fizičko, prepoznavanje ‘sofisticiranih’ oblika nasilja, predstavili i nekoliko vježbi iz komuniciranja i rješavanja konflikta od kojih ćeučiteljice i nastavnice neke od njih moći raditi i sa učenicima.
Tako su u jednoj od vježbi učiteljice Armina Bagarić i Nevenka Ćuić kroz mimiku trebale prikazati pojmove ‘crvenkapica’ i ‘ljubomora’, potom su u većoj grupi imali priliku proći kroz tekst prenošenja vijesti, potom test slušanja i radionicu ‘Zemlja Limunija’ koja je posebno bila interesantna polaznicama. Najprije su podijeljene u četiri grupe trebale napisati himnu zamišljene zemlje Limunije, postati Limunci a onda odlučiti kome bi od emigranata i zašto odobrili azil između – narandže, krompira, kikirikija i paprike…

“Jako je bitno govoriti o temi vršnjačkog nasilja i bez obzira što će mnogi možda ustvrditi da ga u našoj sredini nema toliko. Ovakvi treninzi su jako bitni za nas nastavnice kako bismo se podsjetilena neke stvari, a neke nove naučile i primijenile”, kaže nastavnica hrvatskog jezika i književnosti Marija Papić. Pedagoginja Lucija Krajina kaže kako se mnogo toga što je vidjela na radionici može primijeniti u radu s djecom.
“Korisno je i za nastavnike da znaju kako da se ponašaju u slučaju da se dese neki teži oblici nasilja, ali i da prepoznaju neke od oblika nasilja koji su prikriveni. Mi smo radili anketu u centralnoj i osam područnih škola, učenici se nisu žalili na teže oblike nasilja, uglavnom su se žalili na ruganje i neke sitnije provokacije”, kaže Lucija.
“Kod nas je mala sredina, posebno u područnim školama, tako da se svi poznaju ili su jedni drugima rodbina, pa ako se neki problemi i pojave to još uvijek rješavamo u direktnim kontaktima s roditeljima”, kaže Janja Zorić.

Kako je kazala Azra Talić, a učesnice se uglavnom složile dodajući kako na primjer uopšte u planovima nema sata odjeljenske zajednice gdje bi se o tome s učenicima moglo govoriti, kako je posljednjih godina sve manje vremena za učenje učenika vještinama komuniciranja.
“Nastavni planovi ne posvećuju dovoljno pažnje vrlo važnoj životnoj vještini – komuniciranju, vještini čijim poznavanjem je najlakše izbjeći konfliktne situacije i rješavati slučajeve nasilja”, kaže Azra Talić.

Nakon treninga, učesnicama je podijeljen i priručnik “Učiti živjeti zajedno” kao i “Praktična primjena protokola o postupanju u slučaju nasilja u školama Hercegbosanske županije” u kojima je do u detalje opisan postupak u slučajevima vršnjačkog nasilja.
Opšti cilj aktivnosti “Promicanje interkulturalnog, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom” u okviru projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ je promovisanje interkulturalnog dijaloga , inkluzivnog i mirovnog obrazovanja i prevencije nasilja među djecom u Kantonu 10 jačanjem kapaciteta i razvojem odgovarajućih metoda kroz aktivno učestvovanje svih zainteresovanih – učenici, nastavnici i roditelji, kao i predstavnici Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta Kantona 10.