Borba protiv nasilja u ružičastim majicama

Mladi širom svijeta obilježavaju Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja „Dan ružičastih majica“, a obilježava se zadnje srijede u mjesecu februaru u zemljama širom svijeta. Ovaj dan obilježava se od 2007. godine kada je jedan dječak u Kanadi bio izložen vršnjačkom nasilju zbog dolaska u školu u ružičastoj majici. Vršnjaci su ismijavali, psihički i fizički zlostavljali tog dječaka koji je obukao ružičastu majicu. Kasnije se ispostavilo da je majica simbolizirala dječakovu podršku teško bolesnoj majci od karcinoma dojke.

Školske kolege solidarisale su se sa zlostavljanim dječakom i sutradan su se svi pojavili u školi u ružičastim majicama. Od tada, ružičasta majica postala je simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja i postala je prepoznatljiv simbol inicijative i međunarodno prepoznate godišnjice prevencije vršnjačkog nasilja u školama.

Nasilje nad i među djecom u školama BiH

Kada je riječ o istraživanjima nasilja nad i među djecom koja su provedena na teritoriji Bosne i Hercegovine, bitno je napomenuti da ih je bilo više, da su ih putem različitih metoda radile različite institucije i da su ona obuhvatala različite dijelove tj, kantone i područja BiH. Sva ova istraživanja pokazala su da nasilje postoji te da je neophodno da se pronađu i obezbjede odgovarajući mehanizmi prevencije.

U okviru projekta „Mehanizam podrške prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja”, koji je pod pokroviteljstvom UNICEF-a BiH implementirao Genesis Project tokom 2014. godine, relizovano je i istraživanje čiji je cilj bio da se ispitaju nasilni oblici ponašanja učenika u školi, kao i njihovi uzroci i posljedice, onako kako ih učenici i nastavnici opažaju. Istraživanje je sprovedeno u ukupno 16 škola obuhvaćenih projektom u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je rađeno na uzorku od 1537 učenika i 229 nastavnika 16 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini i daje pregled važnih aspekata preventovnog djelovanja, kada je nasilno ponašanja osnovaca i reagovanje profesionalaca u školama u pitanju.

Kada je učestalost nasilnih ponašanja u našem uzorku u pitanju, dobijaju se sljedeći podaci:
• 41,6% učenika se izjasnilo da je nekada neko prema njima bio nasilan
• 30,08% njih je reklo da su oni bili nasilni prema nekome.

Dobiveni rezultati ukazuju na to da je nasilje među vršnjacima primjetno i da od nasilnih oblika ponašanja preovladavaju fizičko i verbalno nasilje, dok je socijalno nasilje manje prisutno. Učenici, prema dobivenim podacima, biraju i mjesto i vrijeme, kada odrasli nisu prisutni, da se nasilno ponašaju jedni prema drugima.
Ovaj podatak je očekivan, jer nasilno ponašanje učenika pred očima odrasle osobe se i nije očekivalo, što znači da i danas nastavnici imaju autoritet nad učenicima, ali čim nisu prisutni, djeca koriste priliku da se jedni sa drugima obračunaju.

Zaključak ovog istraživanja je da situacija u našim školama, kada je nasilje nad i među djecom u pitanju, nije dramatična, ali kako ne bi postala, potrebno je djelovati preventivnim programima, kako u radu sa nastavnicima, tako i u radu sa učenicima i roditeljima.

Naše višegodišnje iskustvo u radu u osnovnim školama širom BiH nam je pokazalo da je u BiH prisutna tendencija negiranja postojanja nasilja nad i među djecom u školama.

Neki nastavnici, stručni saradnici i direktori/ravnatelji se ograđuju od problema na sljedeći način:

  • poricanjem (“Mi taj problem nemamo.”);
  • minimiziranjem (“Nazivanje pogrdnim imenima i ruganje je normalna pojava”);
  • racionaliziranjem (“Djeca se trebaju naučiti izboriti za sebe”);
  • opravdavanjem (“Kada bi vremena bila drugačija možda bi se nešto i moglo učiniti”);
  • okrivljivanjem (“Roditelji ne preuzimaju odgovornost za ponašanje svoje djece”);
  • izbjegavanjem (“Nasiljem se treba baviti neko drugi, ja sam samo učitelj”).

Zašto je potrebno raditi na prevenciji nasilja?

  • Nastavnici se skoro svakodnevno sreću sa nasilnim i destruktivnim ponašanjem učenika.
  • Razvojem društvenih mreža slike nasilja u školama često su dostupne i van učionica i školskih dvorišta i nerijetko šokiraju javnost.
  • Učenici se takmiče u snimanju i slikanju nasilja.

U skladu sa svime ovdje navedenim, NVO “Genesis Project” kontinuirano realizuje projekte koje imaju za cilj prevenciju vršnjačkog nasilja i uspostavljanje efikasnih mehanizama koji školama omoguću da se uspješno nose sa pojavom nasilja nad i među djecom.

Jedna od aktivnosti koji trenutno realizujemo, a koja ima za osnovni cilj prevenciju vršnjačkog nasilja, je aktivnost „Jačanje kapaciteta profesionalaca u obrazovanju u prevenciji, identifikaciji i odgovoru na slučajeve nasilja u osnovnim školama“ koju NVO „Genesis Project“ realizuje u odabranim osnovnim školama širom Bosne i Hercegovine. Aktivnost „Jačanje kapaciteta profesionalaca u obrazovanju u prevenciji, identifikaciji i odgovoru na slučajeve nasilja u osnovnim školama“ je dio velikog regionalnog programa pod nazivom “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u Zapadnom Balkanu i Turskoj” kojeg provodi Fond za djecu Ujedinjenih nacija – UNICEF u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu (UNSCR 1244), Crnoj Gori, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Srbiji i Turskoj.