Rezultati međunarodnih istraživanja bitni za budućnost obrazovanja

Obrazovna dijaloška platforma održana je u utorak i srijedu u Trebinju i Istočnom Sarajevu za  predstavnike različitih društvenih sektora u oblasti obrazovanja sa teritorije ovih opština. Cilj ove platforme je da učesnici aktivno učestvuju u dijalogu, da se čuju njihova mišljenja i stavovi, te da razumiju koncept i značaj kvalitetnog obrazovanja. Naglasak je i na […]