Dostupne stipendije za online kurseve iz edukacije!

Na linku http://www.clayss.org.ar/english/online.html možete pronaći sve detalje o online kursevima iz oblasti obrazovanja koje kontinuirano pripremaju stručnjaci iz ove oblasti iz organizacije CLAYSS iz Latinske Amerike. Ovi kursevi govore prije svega o novim metodama servisnog učenja i podijeljeni su na: “Razvoj projekata servisnog učenja” (4 mjeseca) i ”Servisno učenje u visokom obrazovanju” (4 mjeseca) Takođe su dostupne stipendije za zainteresovane iz Centralne i Istočne Evrope za kurs “Uvod u servisno učenje” (2 mjeseca). Kursevi su usmjereni na edukatore svih nivoa koji žele da istraže pedagogiju i projekte servisnog učenja. CLAYSS nudi ograničenu količinu stipendija za učešće u online kursevima kao jednu od predloženih aktivnosti za promocij servisnog učenja u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Oni koji žele da učestvuju će biti zamoljeni da popune kratak upitnik o obrazovanju u svojoj zemlji.

Zainteresovani se mogu prijaviti otvoreni do sredine februara. Da biste prijavili se svoj interes, molimo popunite obrazac na ovom linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKGqEDBhqC91XDcSVShkm98AWaKs_383F1oihLiFaXCVcnhQ/viewform i / ili pišite na e mail: internacionales@clayss.org.ar do 20. februara.