Edukacija o načinima zaštite djece i mladih

Predstavnici Nevladine organizacije Genesis Project učestvovali su na dvodnevnom seminaru u organizaciji World Vision International Banjaluka čiji je cilj edukacija članova Koalicije za zaštitu djece Banjaluka, Kneževo, Kotor Varoš i Čelinac. Seminar je vodila prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, psihologinja i psihoterepeutkinja, osnivačica i direktorica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i udruge za pomoć zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci „Hrabri telefon“.

Tokom dva dana seminara, prenesena su i razmjenjena korisna znanja i iskustva, te je istaknuta potreba za osnivanjem posebne ustanove za zaštitu djece i mladih poput Poliklinike koja postoji u Zagrebu.
Činjenica da je u regionu jedno od petoro djece bilo žrtva seksualnog zlostavljanja najbolje govori o rasprostranjenosti tog vida nasilja. Da bi se pomoglo djeci koja trpe zlostavljanje neophodno je uložiti dodatni napor, saslušati dijete i intervenisati na vrijeme.

Kako pomoći mladoj osobi za koju sumnjate da je izložena nasilju?
• morate biti spremni da saslušate ako mladić ili djevojka pokažu želju za razgovorom
• morate prihvatiti svoje dijete, učenika…
• morate intervenisati u slučaju da primijeti znakove fizičkog nasilja, čak i ako mlada osoba to odbija. Iako se čini kao da oni ne žele intervenciju, odrasli svojom reakcijom (vođenje na liječnički pregled, prijavljivanje) pokazuju da im je stalo do adolescenta i da postoji osoba koja će ga zaštititi.

Neki postupci nikako ne pomažu i treba ih izbjegavati:

  • govoriti: “Jesam ti govorio(la) … Zašto si to uradio(la)…. Zašto to nisi ranije prijavio(la)…“
  • ustrajavati na povjerenju i razgovoru ako mlada osoba nije na to spremna
  • prigovarati zbog postupaka
  • osuđivati