EDUKACIJA

Edukacija u bosanskohercegovačkom društvu kompromitovana je političkim odlukama i u njoj dominira ideološka dimenzija, koja je očigledno progutala osnove i principe vaspitno obrazovnog procesa, kreativnost i svaki nagovještaj kritičkog mišljenja. Tri nacionalna obrazovna sistema mlade čine zagovaračima podjela i separacije. Nastavni planovi i programi puni su prikrivenih pogubnih uticaja, nisu objektivni, nisu nepristrasni i nisu utemeljeni na naučnim činjenicama. Dvadeset i više godina nakon rata bosanskohercegovačko društvo, sve više i više tone na dno i suočava se sa bezočnom zloupotrebom obrazovnog sistema u političke svrhe. Obrazovni sistem fragmentiran je s namjerom da se svaki od njih oblikuje po mjeri i  potrebama određenih političkih grupa.

U BiH egzistira feudalni fenomem zvani „dvije škole pod jednim krovom“. Takva separacija po nacionalnoj osnovi nije poznata niti u jednoj evropskoj zemlji i predstavlja posebnu sramotu za bosanskohercegovačko društvo.

Da je vaspitno-obrazovni sistem u BiH veoma loš možemo zaključiti i na osnovu rezultata tri međunarodna istraživanja (TIMSS 2007, PISA 2018 i TIMSS 2019.). Usput, nemamo se na šta drugo ni pozvati, jer ga domaće odgovorne institucije niti istražuju niti vrjednuju, porede i procjenjuju. Rezultati sva tri istraživanja pokazuju poražavajuće stanje u bosanskohercegovačkim obrazovnim sistemima. TIMSS (Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih nauka) pokazuje da smo daleko ispod međunarodnog prosjeka i da su bosanskohercegovački učenici ostvarili znantno gore rezultate i od onih koje su ostvarili učenici iz okruženja.

BiH je po prvi put učestvovala u PISA istraživanju 2018. godine. Od 79 zemalja koje su učestvovale BiH se našla na 72. mjestu, a svaki drugi učenik je, po ovim rezultatima, funkcionalno nepismen. Kod BiH učenika, ne prepoznaju se komunikacijske vještine, vještine saradnje, socio emocionalne kompetencije kao ni preduzetničke sposobnosti. „Dobri“ rezultati za državu od oko 2,7 miliona stanovnika, sa 12 ministarstava obrazovanja, brojnim pedagoškim zavodima, savjetnicima, ministrima, pomoćnicima i tromim birokratskim institucijama koje brinu o obrazovnom sistemu države u kojoj djeluju.