Festival jednominutnog filma u Jazavcu

Drugi po redu Festival jednominutnog filma “Imate minut?” održaće se 25. novembra u Gradskom pozorištu Jazavac u Banjaluci u 18. časova.
Ove godine, na festivalu će se predstaviti 24 filma koje su u potpunosti snimila djeca sa i bez teškoća u razvoju u sklopu projekta „Shvatite nas ozbiljno-govorimo o mogućnostima“, a koji realizuje NVO Genesis Project u partnerstvu sa UNICEF-om BiH, USAID-om i Delegacijom Evropske komisije u BiH.

U okviru ovog projekta čiji je cilj podizanje svijesti o pravima djece s teškoćama u razvoju snimljeno je ukupno 108 filmova u 12 opština BiH, a u finale je izabrano po dva filma iz svake opštine.
Njabolji filmovi se biraju u sljedećim kategorijama: najbolji scenario, najbolja režija, najbolja gluma, specijalna nagrada žirija, nagrada publike (dobija je film sa najviše pregleda na UNICEF YouTube kanalu) i Grand Prix za najbolji film.

Djeca koja su autori ovih filmova dobiće i vrijedne nagrade.

Jednominutni filmovi su metod putem kojeg mladi na svoj jedinstven i kreativan način mogu ukazati na eventualne probleme, nedostatke, želje i potrebe.
Ovu metodologiju UNICEF u BiH, uz pomoć partnera iz Genesis Projecta, koristi kao novi model aktivnog uključivanja djece u rješavanju pitanja koja ih se tiču.

Ove godine, fokus jednominutnih filmova je na promociji dječijih prava i socijalne inkluzije sa naročitim fokusom na mogućnosti i prava djece sa poteškoćama u razvoju u skladu sa kampanjom „Govorimo o mogućnostima“. Cilj ove kampanje koju je pokrenuo UNICEF BiH u partnerstvu sa USAID-om i Delegacijom Evropske unije u BiH je unaprijediti znanja i promijeniti stavove i prakse opšte populacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.
Kampanja je sastavni dio programa “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini” kojeg provode partneri u institucijama vlasti i UNICEF. Aktivnosti ovog programa doprinijele su poboljšanju strateškog okvira i pružanju inkluzivnih usluga na lokalnom nivou u oblasti obrazovanja, dječije zaštite, razvoja u ranom djetinjstvu i ranog otkrivanja i intervencije u slučaju poremećaja u razvoju.
Projekat „Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima“ kojeg sprovodi NVO Genesis Project je takođe sastavni dio programa “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini“ i kampanje „Govorimo o mogućnostima“.