Film Ive Kelave osvojio Grand Prix u Livnu

Na četvrtom Festivalu jednominutnog filma  „Imate minut?“ održanom u hotelu “Park” u Livnu 19. maja 2016. godine prikazana su ukupno 53 filma koja su u potpunosti osmislila i snimila djeca iz osnovnih škola svih šest opština Kantona 10 / Hercegbosanske županije tokom 2015. godine. Kroz jednu kreativnu minutu, djeca su svojim filmovima uputila snažne poruke koje govore o nasilju, toleranciji , predrasudama.

Iz svake opštine festivalski žiri, izabrao je najbolji film, dodjeljene je i nagrada „Grand Prix“ za najbolji film festivala. Takođe, putem glasanja na Facebook stranici Radio Livna izabran je film koji je dobio nagradu publike. Autori svih filmova učestovovali su na interaktivnim radionicama koje su prethodile festivalu.

Pobjednici 4. Festivala jednominutnog filma „Imate minut?“ su:

GRAND PRIX:

1. “Nalazim načine”, Iva Kelava, Tomislavgrad

NAGRADA PUBLIKE:

1. “Pozitivna energija”, Danica Kunić, Drvar

NAJBOLJI FILMOVI PO OPŠTINAMA:

1. LIVNO: “Ujedinjeni u različitosti”, David Kovačić, Livno
2. TOMISLAVGRAD: “Sat otkucava”, Pero Tokić, Tomislavgrad
3. BOSANSKO GRAHOVO: “Moj grad”, Ana Bursać, B. Grahovo
4. GLAMOČ: “Zar nam treba svemirac?”, Nedžma Dragolovčanin, Glamoč
5. KUPRES: “Ne budi promatrač!”, Iva Bagarić, Kupres
6. DRVAR: “Desant na Drvar 2”, Dimitrije Morača, Drvar

Filmovi su snimljeni uz pomoć trenera iz Nevladine organizacije Genesis Project, a u sklopu aktivnosti “Podrška međukulturalnom, inkluzivnom i mirovnom obrazovanju i prevenciji vršnjačkog nasilja u osnovnim školama Hercegbosasnke županije”, koja se, kao ifestival, organizuje u sklopu projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“.

Projekat finansira UN Fond za ljudsku sigurnost, a implementiraju ga UN agencije u BiH (UNICEF, IOM, UNHCR i UNDP) u trajanju od tri godine.

U žiriranju su učestvovali:

Predsjednik žirija:
1. Jesenko Osmanagić, direktor Fondacije za kreativni razvoj, Sarajevo

Članovi žirija:
2. Pavle Banjac, UNDP
3. Nineta Popović, UNICEF
4. Ana Eranović, direktorica Radio Livno
5. Haris Mešan, pobjednik Festivala jednominutnog filma 2015.
6. Ankica Baković, psiholog, Livno
7. Predstavnik Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegbosanske županije.
7. Predstavnici svih šest opština Hercegbosanske županije (po dva člana žirija iz svake opštine)
• Ispred opštine Drvar u žiriju su učestovovale Vanja Krneta i Dragana Polić.
• Grahovo su predstavljale Marina Kudra i Radlović Smiljka.
• Ispred opštine Glamoč, žirirali su Neven Paštar i Boris Lukajić.
• Opštinu Kupres u žiriju su predstavljali Ante Čičak i Josipa Batinić.
• Marija Maganić i Silvija Brčić članovi su žirija ispred opštine Livno.
• Opštinu Tomislavgrad predstavljali su Luka Krstanović i Bože Kovačević.

https://www.youtube.com/watch?v=e7BAZw0nu_Q