Filmovima ukazali na mogućnosti

Jednominutni filmovi koje su u cjelosti proizvela djeca sa i bez teškoća u razvoju predstavljeni su publici u Banjaluci, Derventi i Novom Travniku.

U ove tri opštine tokom prošle sedmice održana je petodnevna inkluzivna radionica u kojoj su učestvovala djeca sa i bez poteškoća.

Vođena trenerima iz Genesis Projecta u Banjaluci i Derventi, i Fondacije za Kreativni razvoj u Novom Travniku, djeca su osmislila i snimila filmove kroz koje su ukazali na talente, potencijale i mogućnosti.

U radionicama su učestvovala djeca iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. Miroslav Zotović” i osnovnih škola u Banjaluci, djeca iz osnovnih škola i iz Centra za slijepe u Derventi, i djeca iz osnovne škole Safvet beg Bašagić i Edukacijsko rehabilitacijskog centra “Duga” u Novom Travniku.

Projekcija snimljenih filmova u ovim opštinama pokazala je prisutnima sav talenat i kreativnost ove djece i mnoge dirnula do suza. Neki od ovih mališana žele postati doktori, neki kajakaši, a poneko i glumac. Svi zajedno pokazali su kroz kratku filmsku priču da se trudom, radom i kreativnošću može postići mnogo i da granice ne postoje.

Filmovi su snimljeni u okviru projekta „Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima“ koji realizuje NVO Genesis Project u partnerstvu sa UNICEF-om, USAID-om i Delegacijom Evropske komisije u BiH. Njihov cilj je da promovišu dječija prava i socijalnu inkluziju sa naročitim fokusom na mogućnosti i prava djece sa poteškoćama u razvoju. Do sada su odžane četiri radionice, a do kraja septembra biće ih održano još osam u različitim opštinama BiH.

Kampanju “Govorimo o mogućnostima” čiji je cilj unaprijediti znanja i promijeniti stavove i prakse opšte populacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama pokrenuo je UNICEF, u partnerstvu sa USAID-om i Delegacijom Evropske unije u BiH.
Kampanja je sastavni dio programa “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini” kojeg provode partneri u institucijama vlasti i UNICEF. Aktivnosti ovog programa doprinijele su poboljšanju strateškog okvira i pružanju inkluzivnih usluga na lokalnom nivou u oblasti obrazovanja, dječije zaštite, razvoja u ranom djetinjstvu i ranog otkrivanja i intervencije u slučaju poremećaja u razvoju.

Projekat „Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima“ kojeg sprovodi NVO Genesis Project je takođe sastavni dio programa “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini“ i kampanje „Govorimo o mogućnostima“.