Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: UNICEF Bosnia and Herzegovina
TRAJANJE: 10. – 14.06.2011.
MJESTO REALIZACIJE: Zetra, Sarajevo
CILJEVI: Genesis Project je nevladina organizacija iz Banjaluke i ovo je bilo prvo naše učešće na „Kids festivalu“. Generalni pristup Genesis-a je bio da u okviru svog učešća ponudi edukaciju kroz zabavu, prvenstveno zahvaljujući metodu interaktivnih lutkarskih predstava i edukativnih radionica za djecu.

Edukacija je ostvarena putem:

1. Interaktivne lutkarske predstave “Suđenje čudno” – edukacija o upozoravanju na opasnost od mina.
2. Interaktivne lutkarske predstave “Čovječe, ne ljuti se” – edukacija o mirnom rješavanju sukoba.
3. Interaktivne lutkarske predstave “Dobrodošla Higija” – edukacija o važnosti lične higijene.
4. Interaktivne lutkarske predstave “Ja sam najvažniji” – edukacija o toleranciji, koegzistenciji, komunikaciji i saradnji.
5. Edukativne radionice sa djecom o temi. “Mirno rješenje sukoba”.
6. Emitovanja 13 edukativnih Genesis Project TV predstava za djecu u video uglu.
7. Distribucije “Priručnika o prevenciji vršnjačkog nasilja među djecom u školama” realizovanog u okviru projekta “Sigurnije okruženje za djecu” (2010 – 2011).
8. Distribucije DVD-ova sa Genesis Project edukativnim TV predstavama.

Rezultati koje smo postigli su povećan nivo znanja o:

• potrebi komunikacije, saradnje i mirnog rješavanja konflikta; tome šta je konflikt, koji su uzroci konflikta, po čemu se konflikti razlikuju, kakva može biti dinamika sukoba, koja je uloga medijatora, kakav značaj ima komunikacija i saradnja za rasplet konflikta
• izgledu mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava; područjima na kojima mine mogu biti postavljene; tome kako izgledaju znakovi upozorenja koji su postavljeni u blizini minskih polja, te da mnoga minska polja nisu označena; tome kako da se snalaze u novim i nepoznatim situacijama, da reaguju na odgovarajući način i da razviju oprez kao stil ponašanja;
• toleranciji, koegzistenciji, komunikaciji i kooperaciji;
• važnosti održavanja lične higijene i prevenciji bolesti ptičiji grip.

Naš cilj, tokom boravka na „Kids Festivalu 2011.“, bio je da prezentujemo edukativne poruke djeci iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Genesis Project lutkarske predstave, trebalo je da se rade u mirnom okruženju, jer je veoma važno da naša publika čuje i usvoji edukativne poruke iz lutkarskih predstava. Ove uslove bilo je malo teško postići, jer je u dvorani Zetra bilo veoma bučno, ali na kraju smo uspjeli da pronađemo adekvatan prostor gdje bismo postavili našu scenu. Sve lutkarske predstave realizovane su bez ikakvih problema i djeca su imala priliku da vide četiri različite predstave te da čuju mnogo važnih edukativnih poruka.

Članovi Genesis Project-a namjeravali su da realizuju edukativne radionice sa djecom o temi mirno rješavanje sukoba, ali zbog prirode samog događaja i buke koja je dolazila zbog mnogo različitih aktivnosti u dvorani Zetra, članovi Genesis Project-a nisu bili u mogućnosti da to učine u potpunosti. Zbog ove činjenice, radionice su realizovane parcijalno, na skraćen način, prenoseći poruke o mirnom rješavanju sukoba, socijalizaciji djece i o poboljšanju kulture dijaloga i komunikacijiskih vještina.

Na kraju, učešće Genesis Project-a na „Kids festivalu 2011.“ bilo je veoma zanimljivo iskustvo, i smatramo da je „Kids Festival“ događaj koji bi trebalo da se dešava i u budućnosti uključujući djecu iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama