U opštinama Travnik, Kiseljak i Kreševo održani su posljednji od ukupno 24 sastanka lokalne dijaloške platforme. U osam opština održano je po tri sastanka, a na posljednjem sastanku, učesnici su usvojili dokumente koji su nastali na prethodna dva sastanka.
Prvi dokumenti pod nazivom Opis rada lokalne dijaloške platforme (Local Dialogue Platform Terms of References) predstavlja prikaz metodologije rada ...

U sklopu projekta Dijalog za Budućnost, koji implementiraju Unicef Bosna i Hercegovina UNESCO i UNDP Bosnia and Hercegovina u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, održavaju se i sastanci lokalne dijaloške platforme u brojnim opštinama. Šta su sastanci dijaloške platforme, gdje i kako se oni realizuju te koji je njihov krajnji cilj ...

Tokom janaura, februara i marta, Genesis Project tim, u sklopu projekta "Mostovi povjerenja i saradnje" intenzivno sarađuje sa osnovnim školama širom Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnje Bosne na realizaciji edukativnih aktivnosti "Radionice za roditelje".  Tema radionica je komunikacija sa djetetom i tom prilikom se roditeljima distribuira poučna i korisna publikacija, osmišljena od strane kreativnog Genesis Project tima ...

Edukativne obuke za učenike i stručno osoblje osnovnih škola na području 12 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje je od početka školske godine realizovao Genesis Project završene su dvodnevnim treningom održanom u Kreševu. Njima je ukupno obuhvaćeno 39 škola, 240 učenika i 60 pedagoga, psihologa te drugih članova stručnih službi škola. Cilj obuka bio je da osnaži stručno osoblje škola ...

Uz podršku UEFA Fondacije za djecu, nevladina organizacija Genesis Project iz Banje Luke je počela sa provođenjem projekta ,,Genesis Project Akademija - Fudbal za mir'' u 24 škole Bosne i Hercegovine. Cilj ovog projekta je da se fudbal koristi kao alat za smanjenje vršnjačkog nasija i promociju dobre komunikacije i mira.
,,Genesis Project želi da iskoristi snagu najpopularnijeg sporta u BiH kako bi ...

Na linku http://www.clayss.org.ar/english/online.html možete pronaći sve detalje o online kursevima iz oblasti obrazovanja koje kontinuirano pripremaju stručnjaci iz ove oblasti iz organizacije CLAYSS iz Latinske Amerike. Ovi kursevi govore prije svega o novim metodama servisnog učenja i podijeljeni su na: "Razvoj projekata servisnog učenja" (4 mjeseca)i"Servisno učenje u visokom obrazovanju" ...

Prvi sastanak lokalne dijaloške platforme u opštini Kreševo održan je juče, a vodile su ga prof. dr Ivana Zečević i Dijana Pejić, izvršna direktorica Genesis Project, nevladine organizacije iz Banjaluke. Ova aktivnosti se sprovodi u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine ...

Učenici osnovnih škola u kojima se realizuje projekat "Fudbal3 za mir – Fudbal kao oružje društvene promjene i razvoja mladih ljudi" dobili su opremu koja će im pomoći u realizaciji ove jedinstvene metodologije koja koristi fudbal za društvene promjene i napredak u društvu. Ovaj projekat realizuje Genesis Project iz Banja Luke pod pokroviteljstvom Ambasade SAD< ...