Genesis Project, kao jedan od partnera UNICEF-a, učestvuje u realizaciji regionalnog projekta pod nazivom “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u Zapadnom Balkanu i Turskoj”. Sredstva za realizaciju projekta su obezbjeđena zahvaljujući Fondu za djecu Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNICEF BiH).
Jedna od aktivnosti u sklopu navedenog projekta je aktivnost „Jačanje kapaciteta profesionalaca u obrazovanju u prevenciji, identifikaciji i odgovoru na slučajeve nasilja u osnovnim školama“ koju NVO „Genesis Project“ realizuje u odabranim osnovnim školama širom Bosne i Hercegovine. Ova aktivnost je dio velikog regionalnog programa kojeg provodi UNICEF u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu (UNSCR 1244), Crnoj Gori, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Srbiji i Turskoj.

U okviru ove aktivnosti, tokom februara, fokus je stavljen na organizovanje i održavanje obuke za nastavnike i roditelje o temi „Prevencija vršnjačkog nasilja i izazovi odrastanja“. U ponedeljak, 13.2. je održan trening za nastavnike u „Prvoj osnovnoj školi“ u Bugojnu na kojem je učestovalo 15 nastavnika, a već sutra, odnosno u petak 17.2., trening za 15 nastavnika će se održati u osnovnoj školi „Travnik“ u Travniku. Do kraja projekta, planirana je realizacija još 22 treninga za nastavnike i roditelje u 22 osnovne škole širom BiH. Tim treninzima ćemo obuhvatiti preko 300 nastavnika i roditelja.

Ideja i poticaj za ovaj projekat potekla je od četiri istraživanja koje je proveo „Genesis Project“, u saradnji sa UNICEF-om i nadležnim ministarstvima prosvjete/obrazovanja (Una-Sana, Srednja Bosna, Kanton 10 i Republika Srpska) tokom 2013/2014. godine. Opšti cilj ovih istraživanja bio je da se dobiju podaci o kapacitetima i spremnosti ciljnih grupa (učenici, roditelji i nastavno osoblje) na saradnju i konstruktivno rješavanje potencijalnih sukoba i nasilja u školama. Grupni rezultati pokazali su da je većina učenika (74%) imala pozitivan stav prema aktivnostima fokusiranim na rješavanje sukoba, a željeli su sudjelovati u aktivnostima prevencije nasilja. Rezultati tih istraživanja pokazali su da je tokom školske 2013/2014. godine, 44% učenika doživjelo psihičko nasilje, bilo kao žrtve ili kao počinitelj. Oko 13% bili su izloženi fizičkom nasilju, a 20% bilo je fizički nasilno. Vrlo je značajno da su pripadnici svih ocjenjivanih grupa pokazali potrebu i želju za dodatnom edukacijom u području komunikacija, rješavanja sukoba i prevencije nasilja.

Iskustvo i najbolje prakse programa prevencije nasilja koje zajednički provode „Genesis Project“, UNICEF i nadležna ministarstva prosvjete/obrazovanja, kao i preporuke dokumentovane u realizovanim istraživanjima, korišteni su za osmišljavanje aktivnosti prevencije nasilja u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta profesionalaca u obrazovanju u prevenciji, identifikaciji i odgovoru na slučajeve nasilja u osnovnim školama“. Kroz ovaj projekat, ciljane grupe će biti obaviještene o oblicima, uzrocima i posljedicama nasilja te kako prijaviti / reagovati na nasilje. Nastavnici i učenici identifikovaće i organizovati posebne aktivnosti prevencije nasilja. Projekat će raditi na jačanju kapaciteta stručnjaka u obrazovanju kroz realizaciju aktivnosti prevencije nasilja u ukupno 24 osnovne škola (21 opština). Kao rezultat toga, školske sigurnosne mreže biće uspostavljene u svim osnovnim školama, te će kroz njih biti odgovoreno u slučajevima nasilja.

Projekat se realizuje sljedećim opštinama:
• Federacija Bosne i Hercegovine: Travnik, Busovača, Donji Vakuf, Bugojno, Mostar,
• Republika Srpska: Čelinac, Kneževo, Teslić, Šipovo, Doboj, Petrovo, Prijedor, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik.