Održavanjem radionica za djecu, organizovanjem i formiranjem kordinacionih timova na nivou škola te nizom sastanaka sa nadležnim u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa i školama, sa realizacijom je počela aktivnost “Promocija interkulturalnog dijaloga, inkluzivnog i mirovnog obrazovanja, i prevencija nasilja među djecom u Kantonu 10".

...

U okviru projekta "Izgradnja mira i povjerenja" koji se realizuje pod pokroviteljstvom Holandske ambasade u Bosni i Hercegovini održana su dva od ukupno četiri planirana seminara za nastavnike iz OŠ "Holandija" u Slatini i OŠ "Fajtovci" iz Fajtovaca. Seminari su organizovani u Slatini, a predavači su se bavili ...

Drugi po redu Festival jednominutnog filma "Imate minut?" održaće se 25. novembra u Gradskom pozorištu Jazavac u Banjaluci u 18. časova.
Ove godine, na festivalu će se predstaviti 24 filma koje su u potpunosti snimila djeca sa i bez

...

Udruženje „Genesis Project“ iz Banjaluke trenutno provodi projekat "Upozoravanje na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS)”. Kao što sam naziv projekta govori, aktivnosti projekta usmjerene su na podizanje svijesti ...

U okviru projekta "Obnova povjerenja među djecom Srednjebosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna" tokom prvog polugodišta školske 2014/2015. godine održano je 44 radionice sa djecom u 16 škola ovog kantona. ...

Devetogodišnji Haris Mešan dobitnik je Grand Prix-a, nagrade za najbolji film na drugom Festivalu jednominutog filma održanom u Banjaluci. Filmom "Ja mogu", ovaj devetogodišnji dječak je oduševio žiri i publiku.Nagradu za najbolji scenario dobila je Katarina Šekarić iz Višegrada

...

Nedovoljna informisanost, nedostatak stručnog kadra te potreba za većim uključivanjem djece s teškoćama u razvoju u procese odlučivanja samo su neki od problema koji su identifikovani i prezentovani na okruglim stolovima održanim u Posušju i Driniću u okviru projekta

...

Jednominutni filmovi snimljeni u okviru projekta "Shvatite nas ozbiljno - govorimo o mogućnostima" prezentovani su u Višegradu u osnovnoj školi "Vuk Karadžić". Filmove su, uz pomoć trenera iz Genesis Projecta, osmislila i snimila djeca iz ove škole sa i bez poteškoća ...