DONATOR: Holandska ambasada u BiH
TRAJANJE: 1.10.2013. - 30.6.2014
MJESTO REALIZACIJE:1. Federacija BiH: a. Velika Kladuša: 2 osnovne škole (Crvarevac i Todorovo), Unsko-sanski kanton
2. Republika Srpska: a. Prijedor: 2 osnovne škole (Kozarac i Brezičani)
CILJEVI: Pružiti djeci, nastavnicima i roditeljima odgovarajuće instrumente, znanja i vještine kako bi aktivno učestvovali  ...

DONATOR: Holandska ambasada u BiH
TRAJANJE: 1.10.2013. - 30.6.2014
MJESTO REALIZACIJE:1. Federacija BiH: a. Velika Kladuša: 2 osnovne škole (Crvarevac i Todorovo), Unsko-sanski kanton
2. Republika Srpska: a. Prijedor: 2 osnovne škole (Kozarac i Brezičani)
CILJEVI: Pružiti djeci, nastavnicima i roditeljima odgovarajuće instrumente, znanja i vještine kako bi aktivno učestvovali 

...

DONATOR: Projekat je podržan od strane In fondacije - fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH i Fondacije „Kinderpostzegels“ Holandija
TRAJANjE: 01.09.2013. - 30.06.2014.
MJESTO REALIZACIJE:
Republika Srpska: 4 škole
o OŠ „Vojislav Ilić“, Krupa na Vrbasu, Banja Luka, Republika Srpska
o OŠ „Branko Ćopić’’, Banja Luka, Republika Srpska
o OŠ „Miloš Dujić’’, Čelinac, Republika Srpska

...

DONATOR: Stichting Kinderpostzegels Nederland - „IN fondacija“
TRAJANjE: 01.09.2013. - 30.06.2014.

MJESTO REALIZACIJE:

Republika Srpska: 4 škole
o OŠ „Vojislav Ilić“, Krupa na Vrbasu, Banja Luka, Republika Srpska
o OŠ „Branko Ćopić’’, Banja Luka, Republika Srpska
o OŠ „Dositej Obradović’’, Banja Luka, Republika Srpska
o OŠ „Miloš Dujić’’, Čelinac, Republika Srpska

...