DONATOR: UNICEF BiH
TRAJANJE PROJEKTA: 15/12/2014 - 31/08/2015
LOKACIJA:
Livno
Tomislavgrad
Kupres
Bosansko Grahovo
Glamoč
Drvar
Cilj projekta:
Opšti cilj projekta je promovisanje interkulturalnog dijaloga ...

DONATOR: Holandska ambasada u BiH
TRAJANJE: 1.11.2014.-31.3.2015.
LOKACIJA:
1. Republika Srpska:
a. Slatina: osnovna škola "Holandija", opština Laktaši
2. Federacija BiH:
a. Fajtovci: osnovna škola "Fajtovci", opština Sanski Most
Cilj projekta:
Pružiti djeci, nastavnicima i roditeljima odgovarajuće instrumente, komunikacijske vještine i znanja putem kojih će se osnažiti proces pomirenja i ojačati međusobno ...

DONATOR: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini
TRAJANJE: 1. 11. 2014. - 1. 3. 2015.
LOKACIJA: Srednjebosanski kanton/Kanton Središnja Bosna, 16 podijeljenih škola
Ovaj projekat se odnosi na podijeljene škole Srednjebosanskog kantona u kojima su djeca podijeljena po etničkoj osnovi, nastavu pohađaju u različitim učionicama pod nadzorom nastavnika ...

DONATOR: Projekat je podržan od strane In fondacije - fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH i Fondacije „Kinderpostzegels“ Holandija
TRAJANJE PROJEKTA: 1.9.2014 - 30.6. 2015.
MJESTO REALIZACIJE:
• Unsko-sanski kanton, 1 škola
• Kanton Središnja Bosna/Srednjebosanski kanton, 3 škole
• Republika Srpska: 6 škola
Cilj projekta je pružiti djeci, nastavnicima i roditeljima

...