NAZIV PROJEKTA: „Prevencija vršnjačkog, rodno zasnovanog i seksualnog nasilja u osnovnim školama“
DONATOR: Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI)
TRAJANJE: Novembar 2015. – Februar 2016.
MJESTO REALIZACIJE: Unsko-Sanski kanton, Brčko Distrikt, Republika Srpska (Grad/selo: Brčko, Maoča/Brčko, Sanski Most, Fajtovci/Sanski Most, Slatina/Laktaši i Laktaši) ...

DONATOR: IN Fondacija u BiH
TRAJANJE: 01.09.2015. - 30.06.2016.
LOKACIJA: Orašje, Donja Mahala, Vidovice, Bok, Domaljevac, Tolisa, Odžak.

Cilj projekta:
Pružiti djeci, nastavnicima i roditeljima odgovarajuće instrumente, znanja i vještine kako bi aktivno učestvovali u uspostavi adekvatnih odgovora na rizike koje predstavljaju vršnjačko nasilje i rodno zasnovano nasilje. ...

DONATOR: Stiftung Schüler Helfen Leben, Germany; Robert Bosch Stiftung, Germany
TRAJANJE: maj 2015 - april 2017
MJESTO REALIZACIJE: Osnovne škole u opštinama Bugojno, Gromiljak, Kiseljak, Busovača, Vitez, Fojnica i Jajce.
UKRATKO O PROJEKTU: Projektom su obuhvaćene etnički podijeljene škole u Srednjobosanskom kantonu. U tim "dvijema školama pod jednim krovom", djeca su odvojena na osnovu etničke pripadnosti, uče u različitim učionicama i predaju im različiti nastavnici prema podijeljenim, etnički definisanim školskim planovima i programima

...

DONATOR:  UN Fond za ljudsku sigurnost / UN agencije u BiH (UNICEF, IOM, UNHCR i UNDP). 
TRAJANJE PROJEKTA: 15/12/2014 - 31/08/2015
LOKACIJA:
Livno
Tomislavgrad
Kupres
Bosansko Grahovo
Glamoč
Drvar
Opis i cilj aktivnosti:

...