NAZIV PROJEKTA: „Prevencija vršnjačkog, rodno zasnovanog i seksualnog nasilja u osnovnim školama“
DONATOR: Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI)
TRAJANJE: Novembar 2015. – Februar 2016.
MJESTO REALIZACIJE: Unsko-Sanski kanton, Brčko Distrikt, Republika Srpska (Grad/selo: Brčko, Maoča/Brčko, Sanski Most, Fajtovci/Sanski Most, Slatina/Laktaši i Laktaši)

Svrha projekta:
Svrha ovog projekta je da se iniciraju, razviju i podrže odgovori na nivou škole i zajednice na vršnjačko nasilje, rodno zasnovano i seksualno nasilje kroz aktivnosti koje se realizuju sa različitim grupama korisnika u odabranim lokacijama.
Cilj projekta:
Objezbjediti nastavnicima i djeci odgovarajuće alate, znanja i vještine kako bi se omogućilo njihovo aktivno učestvovanje u uspostavljanju efikasnih odgovora na rizike koje nosi vršnjačko nasilje, rodno zasnovano i seksualno nasilje.

Glavne aktivnosti projekta su:
• Aktivnost 1. Istraživanje u šest odabranih osnovnih škola kako bi se utvrdio nivo, oblik i izraženost nasilja
• Aktivnost 2. Uspostavljanje školskog Koordinacijskog odbora za prevenciju nasilja;
• Aktivnost 3. Trening za edukaciju nastavnika o vršnjačkom, rodno zasnovanom i seksualnom nasilju;
• Aktivnost 4. Trening nastavnika-mentora o vršnjačkom, rodno zasnovanom i seksualnom nasilju;
• Aktivnost 5. Radionice vršnjačke podrške
• Aktivnost 6. Uspostavljanje školske sigurnosne mreže

Očekivani rezultati projekta i pokazatelji uspješnosti su:
• Kvalitetna baza podataka o stavovima, percepcijama i znanju o nasilju dostupna za planiranje akcija u školi i lokalnoj zajednici; informacije o prevenciji seksualnog nasilja i kako reagovati ili odgovoriti na takve slučajeve su dostupnije
• Povećan kapacitet škole da prepozna i reaguje na nasilje;
• Mehanizmi praćenja pojava nasilja su oformljeni na nivou škole.

Evaluacija projekta:
Monitoring projektnih aktivnosti će se obavljati putem interne kontrole te praćenja od strane predstavnika donatora (Kanadski Fond za lokalne inicijative).
Predstavnici nadležnih ministarstava će biti pozvani da posjete planirane aktivnosti projekta da izvrše monitoring i procjenu kvalitete projekta.
Predstavnici nadležnih ministarstava će primati redovne izvještaje o napretku projekta i rezultate postignute projektom, kao i sedmične planove.

Informacije o organizaciji koja finasira projekat:
Humanitarni i obrazovni projekt „Prevencija vršnjačkog, rodno zasnovanog i seksualnog nasilja u osnovnim školama“ financira Kanadski Fond za lokalne inicijative.