Naziv projekta: Podrška međukulturalnom, inkluzivnom i mirovnom obrazovanju i prevenciji nasilja među djecom u Kantonu 10
Donator: Fond za ljudsku sigurnost Ujedinjenih nacija, agencije Ujedinjenih nacija u BiH (UNICEF, IOM,UNHCR, UNDP)
Trajanje projekta: 1.1. 2016. godine – 30.6.2016. godine

Mjesto:
Kanton 10 (Federacija Bosne i Hercegovine) ;
Opštine u Kantonu 10 : Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno and Tomislavgrad;
Osnovne škole u Kantonu 10:
- OŠ Grahovo, Bosansko Grahovo;
- OŠ Drvar, Drvar;
- OŠ Glamoč, Glamoč;
- OŠ Fra Miroslava Džaje, Kupres;
- OŠ Fra Lovro Karaula, Livno;
- OŠ Ivan Goran Kovačić, Livno;
- OŠ Ivana Mažuranića, Tomislavgrad;
- OŠ Stjepana Radića; Tomislavgrad;
- OŠ Fra Mije Čuića, Tomislavgrad.

Cilj projekta:
Opšti cilj projekta je pružiti podršku međukulturalnom, inkluzivnom i mirovnom obrazovanju i prevenciji nasilja među djecom u Kantonu 10 jačanjem sposobnosti i primjenom razvijenih metoda uz učešće svih aktera u obrazovnom procesu (učenici, roditelji, školsko osoblje i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije).

Predviđene su tri osnovne linije posredovanja:
• Jačanje učešća djece u unaprijeđenju i podršci međukulturalnom, inkluzivnom i mirovnom obrazovanju i prevenciji nasilja među djecom u Kantonu 10;
• Jačanje sposobnosti osnovnih škola i nadležnog ministarstva u unaprijeđenju i podršci međukulturalnom, inkluzivnom i mirovnom obrazovanju i prevenciji nasilja među djecom u Kantonu 10;
• Unaprijeđenje odgovora lokalne zajednice prema međukulturalnom razumijevanju i preduprijeđenju nasilja i diskriminacije.

Korisnici projekta:
Neposredno ili posredno projektnim aktivnostima ćemo obuhvatiti preko 5.000 djece, mladih, školskog osoblja, roditelja, te predstavnika nadležnog ministarstva i lokalnih zajednica u Kantonu 10.

Očekivani rezultati:
- Doprinijeti smanjenju nivoa vršnjačkoga nasilja i diskriminacije među djecom i mladima;
- Povećati sposobnosti škola i kantonalnih institucija da podrže međukulturalno, inkluzivno i mirovno obrazovanje i preduprijede nasilje i diskriminaciju među djecom;
- Unaprijediti odgovor lokalne zajednice prema međukulturalnom razumijevanju i preduprijeđenju nasilja i diskriminacije.

Projektne aktivnosti:
- Podrška i praćenje aktivnosti vršnjačke podrške u osnovnim školama;
- Podrška djelovanju školskih stručnih timova za preduprijeđenje nasilja u osnovnim školama;
- Podrška i praćenje ostvarivanja školskog akcionog plana za prevenciju nasilja u osnovnim školama;
- Izvesti kvantitativno istraživanje o oblicima i nivou nasilja u osnovnim školama;
- Organizovati sastanke Stručne grupe za podršku na nivou nadležnog ministarstva;
- Organizovati festival jednominutnih filmova mladih;
- Organizovati i izvesti istraživanje u fokus grupama o ljudskoj sigurnosti i kvalitetu života u tri opštine kantona 10;
- Izvesti radionicu "Jačanje multisektralne saradnje putem obrazovanja o Smjernicama o postupanju u slučaju nasilja među djecom’’