NAZIV PROJEKTA: 6. Festival jednominutnog filma za mlade
DONATOR: UNICEF
TRAJANJE: 2 mjeseca (12.10.2016 - 11.12.2016)
LOKACIJA: Bosna i Hercegovina (Bijeljina, Bosanski Petrovac, Brčko, Derventa, Foča, Gradiška, Maglaj (Bočinja), Mostar, Prijedor i Živinice)

Ukratko o projektu
Tokom oktobra i novembra 2016. godine, Genesis će organizovati i voditi 6. Festival jednominutnog filma za mlade „Imate minut?“. Festival će se održati 24. novembra 2016. godine u Banjoj Luci u Gradskom pozorištu Jazavac.

Ovo će biti dvodnevni događaj za 30 djece / autora filmova iz 10 opština. Djeca će imati priliku da se druže, upoznaju jedni druge i da gledaju svoje filmove. Kroz jednominutne filmove mladih u okviru višegodišnjeg projekta (2014 – 2016),Akcija Aneksa VII: Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma djeca su dala sve od sebe da prenesu svoje želje, stavove i potrebe i pošalju snažne poruke o miru, komunikaciji i toleranciji.

Projektne aktivnosti
U sklopu aktivnosti festivala Genesis i UNICEF-a će organizovati jednosatnu radionicu o održivim razvojnim ciljevima, kako djeca vide Ciljeve održivog razvoja i šta oni kažu o Ciljevima održivog razvoja. Ova radionica će biti pripremljena u okviru konsultativnog sastanka UN-a o Ciljevima održivog razvoja. Sama radionica će biti organizovana u formi fokus grupe. Voditelji radionica će za fokus grupe koristiti upitnik razvijen od strane UNICEF-a.

Očekivani rezultati
Do 30 djece iz 10 ciljanih opština koje su obuhvaćene višegodišnjim projektom (2014 – 2016),Akcija Aneksa VII: Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma će učestvovati na 6. Festivalu jednominutnog filma za mlade „Imate minut?“, u Banjaluci. Više od 200 djece iz opštine Banjaluka će kao publika pogledati 30 jednominutnih filmova mladih /Festival.