NAZIV PROJEKTA: Implementacija dijela akcionog plana Koalicije za zaštitu djece Banjaluka
DONATOR: World Vision International
TRAJANJE: 01.02-30.06.2016. godine
MJESTO REALIZACIJE: Opština Banjaluka (Bronzani Majdan, Karanovac, Kola i Stričići, Bočac, Srpske Toplice, Vrbanja)
Ukratko o projektu
Projektom će biti obuhvaćene sljedeće osnovne škole ...

NAZIV PROJEKTA: „Prevencija vršnjačkog, rodno zasnovanog i seksualnog nasilja u osnovnim školama“
DONATOR: Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI)
TRAJANJE: Novembar 2015. – Februar 2016.
MJESTO REALIZACIJE: Unsko-Sanski kanton, Brčko Distrikt, Republika Srpska (Grad/selo: Brčko, Maoča/Brčko, Sanski Most, Fajtovci/Sanski Most, Slatina/Laktaši i Laktaši) ...

DONATOR: IN Fondacija u BiH
TRAJANJE: 01.09.2015. - 30.06.2016.
LOKACIJA: Orašje, Donja Mahala, Vidovice, Bok, Domaljevac, Tolisa, Odžak.
Cilj projekta:
Pružiti djeci, nastavnicima i roditeljima odgovarajuće instrumente, znanja i vještine kako bi aktivno učestvovali u uspostavi adekvatnih odgovora na rizike koje predstavljaju vršnjačko nasilje i rodno zasnovano nasilje. ...

DONATOR: Stiftung Schüler Helfen Leben, Germany; Robert Bosch Stiftung, Germany, Ambasada SAD u BiH, Ambasada Švajcarske u BiH
TRAJANJE: maj 2015 - april 2017
MJESTO REALIZACIJE: Osnovne škole u opštinama Bugojno, Gromiljak, Kiseljak, Busovača, Vitez, Fojnica i Jajce.
UKRATKO O PROJEKTU: Projektom su obuhvaćene etnički podijeljene škole u Srednjobosanskom kantonu. U tim "dvijema školama pod jednim krovom", djeca su odvojena na osnovu etničke pripadnosti, uče u različitim učionicama i predaju im različiti nastavnici prema podijeljenim, etnički definisanim školskim planovima i programima. ...