Naziv projekta: „Jačanje kapaciteta profesionalaca u obrazovanju u prevenciji, identifikaciji i odgovoru na slučajeve nasilja u osnovnim školama“
Donator: Fond za djecu Ujedinjenih nacija (UNICEF)
Trajanje projekta: 1.9.2016 - 31.5.2018.
Mjesto realizacije: Projekat će biti realizovan u sljedećim opštinama u Republici Srpskoj: Čelinac, Kneževo, Teslić, Šipovo, Doboj, Petrovo, Prijedor, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik< kao i u sljedećim opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine: Travnik, Busovača, Donji Vakuf, Bugojno i Mostar.

Ukratko o projektu:
Projekat „Jačanje kapaciteta profesionalaca u obrazovanju u prevenciji, identifikaciji i odgovoru na slučajeve nasilja u osnovnim školama“ dio je velikog regionalnog programa kojeg provodi Fond za djecu Ujedinjenih nacija - UNICEF u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Srbiji, Kosovu (UNSCR 1244), Albaniji i Turskoj. 


Ciljevi regionalnog programa su:
- osnažiti civilno društvo kako bi se bolje pratilo ostvarenje dječjih prava,
- unaprijediti inkluzivne i inovativne usluge u civilnom društvu,
- povećati podršku civilnog društva zaštiti djece od nasilja i socijalnoj inkluziji djece sa teškoćama u razvoju.

Cilj projekta:
Opšti cilj projekta „Jačanje kapaciteta profesionalaca u obrazovanju u prevenciji, identifikaciji i odgovoru na slučajeve nasilja u osnovnim školama“ je stvaranje afirmativnog okruženja na nivou škole u prevenciji vršnjačkog nasilja, te osnaživanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje i praćenje aktivnostima prevencije nasilja, a zasnovanih na odgovoru cijele škole na izazove nasilja.

Zadaci projekta su:
- Doprinijeti jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta usmjerenih ka stvaranju, razvijanju i primjeni aktivnosti usredsređenih na prevenciju vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi;
- Povećati nivoe znanja i vještina školskog osoblja i učenika o prevenciji nasilja i odgovoru na nasilje;
- Doprinijeti uspostavljanju mehanizma praćenja pojava vršnjačkog nasilja na nivou osnovne škole;
- Podržati praktičnu primjenu „Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece“;
- Podržati aktivnosti nadležnog Ministarstva u planiranju, upravljanju i primjeni aktivnosti usredsređenih na prevenciju vršnjačkog nasilja na nivou osnovne škole.