Naziv projekta: „Promocija mira i sigurnosti kroz edukativne, interaktivne, pozorišne predstave u osnovnim školama / Sigurni učenici - Rodno odgovorne škole”
Donator: Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI)
Trajanje: 15. avgust 2017 – 15. februar 2018.
Mjesto realizacije: 30 osnovnih škola (uključujući i područna odjeljenja) u 8 opština u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (Bugojno, Busovača, Fojnica, Jajce, Kiseljak, Novi Travnik, Vitez i Travnik), Federacija Bosne i Hercegovine

Cilj projekta
Projekat ima za cilj da edukuje osnovnoškolsku djecu o miru i sigurnosti, sa posebnim naglaskom na mir i sigurnost na internetu, prevenciju govora mržnje na internetu, prevenciju interent nasilja i internet klevete. Interaktivne razmjene informacija o rodnoj ravnopravnosti, koje imaju za cilj podići svijesnost i nivo znanja o uzrocima i posljedicama rodno-zasnovane diskriminacije, će takođe biti održane.

Direktni korisnici
Preko 3000 djece (oko 50% su dječaci, a 50% djevojčica), koji pohađaju 6. do 9. razred osnovne škole (30 centralnih osnovnih škola (uključujući njihova satelitske odjeljenja) smještenih u 8 opština širom Srednjobosanskog kantona (Bugojno, Busovača, Fojnica, Jajce, Kiseljak, Novi Travnik, Vitez i Travnik). Ukupan broj korisnika koji će biti obuhvaćeni tokom realizacije projekta je procjenjen na 3000 djece. Ukupno će biti izvedeno 50 pozorišnih predstava.

Projektne aktivnosti
a) Aktivnost 1 – Razvoj i priprema nove pozorišne predstave,
b) Aktivnost 2 – Praćenje i procjena uticaja aktivnosti na korisnike,
c) Aktivnost 3 – Razvoj, dizajniranje i štampanje obrazovnih pamfleta za korisnike,
d) Aktivnost 4 – Izvođenje 50 pozorišnih predstava i distribucija obrazovnih pamfleta,
e) Aktivnost 5 – Provođenje 50 interaktivnih razmjena informacija o rodnoj ravnopravnosti,
f) Aktivnost 6 – Izvještavanje.

Očekivani rezultati
a) Djeca su edukovana o važnosti mira i sigurnosti (sa naglaskom na mir i sigurnost na internetu).
b) Djeca su edukovana o rodnoj ravnopravnosti, jednakoj poziciji i odgovornosti žena i muškaraca u društvu.
c) Sprečavanje govora mržnje na internetu među direktnim korisnicima.
d) Sprečavanje sajber-nasilja na internetu među direktnim korisnicima.
e) Prevencija oštećene reputacije na internetu među direktnim korisnicima.

Informacije o organizaciji koja finansira projekat
Humanitarni i obrazovni projekt „Promocija mira i sigurnosti kroz edukativne, interaktivne, pozorišne predstave u osnovnim školama SBK/KSB/ Sigurni učenici - Rodno odgovorne škole“ finansira Kanadski Fond za lokalne inicijative (Canada Fund for Local Initiatives-CFLI). Realizacija projekta je odobrena od strane nadležnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona.