Edukativne predstave jedan su od najboljih načina komunikacije sa učenicima. Naša predstava Predstava "Čiji je bunar" na jedinstven način promoviše moralne vrijednosti koje svaki čovjek treba da posjeduje. Na zabavan, interaktivan i nesvakidašnji način, učenicima se prenosi poruka i ukazuje na prave moralne i životne vrijednosti. Kao što se vidi na fotografiji,učenici uživaju u našem malom pozorištu, u okviru projekta Mostovi povjerenja i saradnje. U sklopu ovog projekta realizovali smo preko 800 zajedničkih, humanitarno-edukativnih aktivnosti.