Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: Holandska ambasada u BiH
TRAJANJE: 1.11.2014.-31.3.2015.
LOKACIJA:
1. Republika Srpska:
a. Slatina: osnovna škola “Holandija”, opština Laktaši
2. Federacija BiH:
a. Fajtovci: osnovna škola “Fajtovci”, opština Sanski Most
Cilj projekta:
Pružiti djeci, nastavnicima i roditeljima odgovarajuće instrumente, komunikacijske vještine i znanja putem kojih će se osnažiti proces pomirenja i ojačati međusobno povjerenje kao preduslov razvoja zajednice i društva.

Zadaci projekta su:
Cilj ovog projekta je da otvori prostor za komunikaciju i kooperaciju između učenika i nastavnika dvije škole kroz:
• Širenje informacija, razvijanje komunikacijskih vještina i znanja u oblasti rješavanja i prevencije konflikta, promociju različitosti i interkulturalnog dijaloga, dječijih prava i socijalne inkluzije.
• Razvijanje saradnje i komunikacije, te uklanjanje predrasuda i nepovjerenja među direktnim i indirektnim korisnicima projekta.
• Osnaživanje i edukacija nastavnog osoblja s ciljem daljeg prenosa znanja o stečenim vještinama tokom implementacije projekta.

Planirane projektne aktivnosti:

Aktivnost 1. Seminari za nastavnike
• Nastavnici iz dvije navedene škole će učestvovati zajedno na ukupno četiri seminara.
• Svaki seminar će trajati četiri sati.
• Ukupno, 30 nastavnika će učestvovati na seminaru (po 15 iz svake škole).
• Dva seminara će se održati u Sanskom Mostu, a dva u Banjaluci.

Aktivnost 2. Radionice za edukaciju djece o vještinama vršnjačke podrške i socijalne interakcije
• Grupa učenika / budućih vršnjačkih edukatora će se edukovati kroz radionice o temama kao što su: suživot, pomirenje, tolerancija, stereotipi i predrasude, komunikacija.
• Jedna radionica trajaće 45 minuta, odnosno jedan školski čas.
• Ukupno, 60 učenika će učestvovati u radionicama (po 30 učenika iz svake škole). U svakoj školi formiraćemo po dvije grupe vršnjačkih edukatora.
• Učenici će se edukovati sa ciljem da svoje znanje prenose i vršnjacima.
• Ukupno ćemo organizovati 40 radionica (20 radionica po školi / 10 radionica po grupi).

Aktivnost 3. Povezivanje dvije škole kroz unaprijeđenje kompjuterske tehnologije, interneta i elektronske komunikacije.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama