Kako smo priveli kraju projekat “Fudbal3 za mir”?

Fudbalskim utakmicama, naravno! I to na fudbalskim kampovima.

Učenici iz Drvara, Glamoča i Livna koji su prošli obuku o Fudbal3 metodologiji u prethodnih godinu dana imali su sada priliku da pokažu svoje vještine na fudbalskom terenu i to kroz poludnevne kampove organizovane u osnovnim školama u ove tri opštine.

Uz mnogo smijeha, igre i zabave djevojčice i dječaci su uživali družeći se i upoznavajući nove prijatelje uz Fudbal3.

Ponosni smo što smo imali priliku da se razvijamo i zajednički učimo kroz sport.
Pogledajte kako nam je bilo…(nedostaju 4 slike)

A da li ste znali da je Genesis Project prva organizacija koja je u Bosnu i Hercegovinu donijela metodologiju Fudbal3 za mir?

“Football3” – Fudbal kao oruđe društvene promjene i razvoja mladih ljudi je metodologija koja promoviše ključne životne vještine i ima za cilj osnaživanje mladih ljudi da postanu mlade vođe u svojim zajednicama.

Za nas je bilo najvažnije da pokušamo dati djeci i mladima moć da stvore svoj identitet i da budu uzor svojim vršnjacima. Kroz igru fudbala, dali smo svoj doprinos stvaranju osećaja zajedništva, jedinstva i zajedničkog cilja u Drvaru, Glamoču i Livnu i nadamo se da će i mnoge druge škole u budućnosti učiti o ovoj metodologiji od nas!

Objavljivanje ovog teksta je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).