Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Naziv projekta: Moj otvoreni um: Rušenje stereotipa i predrasuda kroz interaktivni teatar
Donator: International Organization for Migrations (IOM)
Trajanje:  1/8/2019. – 31/ 1/2020.
Lokacija: Banja Luka, Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Prijedor

Korisnici:
Glavna ciljna grupa bili su adolescenti (u dobi od 14 do 17 godina) koji žive u zajednicama koje su (kao i cijela BiH) preopterećene predrasudama i stereotipima, nedostatkom tolerancije i odsutnosti saradnje i komunikacije. Više od 2.200 mladih iz različitih zajednica (ruralnih, prigradskih, etnički različitih zajednica) prisustvovalo je interaktivnoj pozorišnoj predstavi i učestvovalo u diskusiji nakon predstave.

Cilj projekta:
Pozorišnom predstavom Moj otvoreni um nastojali smo povećati razumijevanje mladih o potencijalnim prijetnjama koje su u osnovi predrasuda/stereotipa i etnonacionalističkih narativa. Uključivanjem mladih direktno u predstavu i diskusiju o savremenom društveno-političkom fenomenu pojave nasilja i njegovim višestrukim manifestacijama, ova aktivnost je povećala otpornost zajednice na radikalizaciju i potencijalnu manipulaciju od raznih aktera.

Zašto dramska predstava?
Drama je najznačajniji model učenja i u osnovi je svakog drugog modela. To je način pomaganja djeci da razmišljaju o svojim (individualnim) ili socijalnim problemima.

Kada želite da djecu edukujete o temama kao što su predrasude i stereotipi, ali i prijateljstvo, tolerancija ili solidarnost (što je slučaj sa predstavom Moj otvoreni um), onda metoda dramske predstave pomaže u uspostavljanju dobrih odnosa u školi a samim tim i lokalnoj zajednici. Učenici tako grade pozitivnu sliku o sebi, razvijaju empatiju razumijevajući različite situacije u koje ih postavljaju likovi u našoj predstavi (Crveni, Žuti, Plavi), te stiču moralne, etičke, kulturne i druge vrijednosti.

Sposobnost argumentacije vlastitog mišljenja pokazuje se tokom interaktivnog dijela predstave, kada djeca objašnjavaju koja ponašanja smatraju dobrim, odnosno lošim (prihvatljivim ili neprihvatljivim). Djeca kroz argumentaciju razvijaju kritičko mišljenje, uče se prihvatanju drugačijeg mišljenja, a samim tim i prihvatanju drugih i drugačijih.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama