Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: Stiftung Schüler Helfen Leben, Germany; Robert Bosch Stiftung, Germany
TRAJANJE: maj 2015 – april 2017
MJESTO REALIZACIJE: Osnovne škole u opštinama Bugojno, Gromiljak, Kiseljak, Busovača, Vitez, Fojnica i Jajce.
UKRATKO O PROJEKTU: Projektom su obuhvaćene etnički podijeljene škole u Srednjobosanskom kantonu. U tim “dvijema školama pod jednim krovom”, djeca su odvojena na osnovu etničke pripadnosti, uče u različitim učionicama i predaju im različiti nastavnici prema podijeljenim, etnički definisanim školskim planovima i programima

. Ovaj projekt doprinosi prevazilaženju etničke segregacije kroz rad s učenicima, nastavnicima i roditeljima.

Projekt obuhvata sljedećih 8/16 podijeljenih škola:

1. O.Š. ”Busovača” Busovača i O.Š.”Kaćuni” Busovača
2. O.Š. ”I.G. Kovačić” Fojnica i O.Š.”Muhsin Rizvić” Fojnica
3. O.Š. ”Braća Jezerčić” Divičani i P.S.”Berta Kučera” Divičani
4. O.Š. „Gromiljak“ Kiseljak i O.Š.”Kiseljak 1” Bilalovac
5. O.Š. ”Brestovsko” Kiseljak i O.Š.”Kiseljak 1” Bilalovac
6. O.Š. „Vitez” Vitez, H-komponenta i O.Š.”Vitez” Vitez, B- komponenta
7. O.Š. ”Berta Kučera” Jajce i O.Š.”13 rujan” Jajce
8. O.Š. „I osnovna škola“ Bugojno i O.Š. „III osnovna škola“ Bugojno.

Planirane aktivnosti:

• Aktivnost 1. Radionice za djecu (188 radionica u periodu od 2 godine);
• Aktivnost 2. Radionice za roditelje (160 radionica u periodu od 2 godine);
• Aktivnost 3. Radionice za nastavnike (68 radionica u trajanju od 2 godine);
• Aktivnost 4. Edukativne lutkarske predstave za mlađu djecu (165 lutkarskih predstava u periodu od 2 godine);
• Aktivnost 5. Edukativne pozorišne predstave za stariju djecu (55 nastupa u periodu od 2 godine);
• Aktivnost 6. Izrada i štampanje edukativnih brošura (brošura za roditelje i brošura za djecu).

Projektne aktivnosti će biti fokusirane na sljedeće teme:

• socijalne vještine (etnička tolerancija, uvažavanje različitih religija i tolerancija);
• mirno rješavanje i sprečavanja sukoba;
• promocija različitosti i interkulturalnog razumijevanja;
• poštovanje prava djece i socijalna inkluzija;
• razvoj komunikacijskih vještina;
• razvoj vještina i metodologije vršnjačke edukacije.

Očekivani rezultati su:

  • Povećan je nivo saradnje između porodice i škole.
  • Afirmisana je i prihvaćena vršnjačka edukacija, kao metoda obrazovanja.
  • Razvijeni su i poboljšani internacionalizam, poštovanje i prihvaćanje svih ljudi bez obzira na njihovu boju kože, religiju i etničku pripadnost.
  • Poboljšane su vještine komunikacije i mirnog sprečavanje sukoba.
  • Korigovani su stavovi i došlo je promjene ponašanja među korisnicima projekta (niži nivo generalizacije, smanjen utjecaj predrasuda i stereotipa).
  • Intenzivirana je multietnička saradnja.
  • Povećan je nivo znanja i razvijena svijest o temama projekta.
  • Interakcija među djecom, nastavnicima i roditeljima različitih etničkih grupa (ali i među predstavnicima iste etničke grupe) je poboljšana zahvaljujući učešću u zajedničkim aktivnostima.

 

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama