Na prepunom Kastelu prikazani Jednominutni filmovi

Ukupno 14 Jednominutnih filmova koje realizuje Genesis Project u partnerstvu sa UNICEF-om, USAID-om i Delegacijom Evropske komisije u BiH u okviru projekta “Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima” prikazano je na Međunarodnom filmskom festivalu Kratkofil Plus u Banjaluci

 

Svaki od filmova dobio je veliki aplauz podrške od strane publike na prepunoj tvrđavi Kastel.
Jednominutne filmove u cjelosti su proizvela djeca sa i bez poteškoća u razvoju, a snimani su širom Bosne i Hercegovine.

Njihov cilj je da promovišu dječija prava i socijalnu inkluziju sa naročitim fokusom na mogućnosti i prava djece sa poteškoćama u razvoju. Kampanju “Govorimo o mogućnostima” čiji je cilj unaprijediti znanja i promijeniti stavove i prakse opšte populacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama pokrenuo je UNICEF, u partnerstvu sa USAID-om i Delegacijom Evropske unije u BiH. Kampanja je sastavni dio programa “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini” kojeg provode partneri u institucijama vlasti i UNICEF. Aktivnosti ovog programa doprinijele su poboljšanju strateškog okvira i pružanju inkluzivnih usluga na lokalnom nivou u oblasti obrazovanja, dječije zaštite, razvoja u ranom djetinjstvu i ranog otkrivanja i intervencije u slučaju poremećaja u razvoju. Projekat „Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima“ kojeg sprovodi NVO Genesis Project je takođe sastavni dio programa “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini“ i kampanje „Govorimo o mogućnostima“.