Na Vlašiću održani Kreativni susreti nastavnika

Kreativni susreti nastavnika u kojima su učestvovali direktori, stručni saradnici i nastavnici Srednjobosanskog kantona održani su 30. i 31. avgusta u hotelu Blanka na Vlašiću. Na seminaru su učestvovale: Osnovna škola Berta Kučera, Osnovna škola Jajce i Osnovna škola Braća Jezerčić, Osnovna škola 13. Rujan, Osnovna škola Safvet-Beg Bašagić, Osnovna škola Novi Travnik, Osnovna škola Busovača, Osnovna škola Kaćuni, Osnovna škola Vitez, Osnovna škola Travnik, Katolički školski centar.

U seminaru je učestvovalo ukupno 110 nastavnika poštujući sve epidemiološke mjere koje su propisane.

Predavači na seminaru bili su prof. dr Srđan Dušanić koji je održao predavanje na temu Međunacionalna saradnja (lični stavovi, samostalna organizacija kreativnih susreta, ideje i prijedlozi) i psiholog Branka Ivanović koja je održala radionicu na temu: Povjerenje i saradnja. Nakon predavanja i radionice učesnici su imali organizovan izlet na vodopade Ugrić.

Učesnici su istakli da je seminar jedan od najljepših poklona za početak školske godine te «dar koji će uticati na motivaciju da se ostvare dobri odnosi sa kolegama“.