UPSHIFT

UPSHIFT je inovativni program za adolescente nastao u UNICEF-ovoj Kancelariji za inovacije koji osnažuje mlade da postanu aktivni društveni inovatori i preduzetnici. Od 2019. godine, mladi u Bosni i Hercegovini učestvuju u UPSHIFT radionicama širom zemlje. 

UPSHIFT njeguje dva pristupa usmjerena na razvoj vještina te na društveno preduzetništvo, koji se nadovezuju jedan na drugi. Oba pristupa zasnovana su na HCD (Human-Centered Design) metodologiji i osmišljena tako da angažuju marginalizovane mlade ljude kao ko-kreatore rješenja, a ne samo kao korisnike usluga. 

Pristupi u UPSHIFT-u mogu biti usmjereni na probleme ili na mlade kako bi oni sami birali probleme koji najviše utiču na njih i njihove zajednice. Kroz UPSHIFT radionice, mladi uče o društvenim inovacijama te uz mentorstvo i inkubaciju i finansijsku podršku razvijaju vještine i resurse potrebne za identifikaciju problema u lokalnim zajednicama i pronalaženja rješenja za njih. 

FOOTBALL3

Football3 je jedinstven način igranja fudbala. Zasniva se se na načelu da su osnovne vrijednosti poput fair play-a, ravnopravnosti polova, timskog rada, poštovanja i odgovornosti jednako važne kao i fudbalske vještine. Nazvan po „tri poluvremena“ – razgovora prije utakmice, utakmice i razgovora nakon utakmice – football3 uključuje ključne životne lekcije u svaku utakmicu. U rodno izmješanim timovima, djevojčice i dječaci zajedno donose odluku o pravilima koja će se primjenjivati tokom same utakmice. Nakon utakmice, osvrću se na svoje i ponašanje ostalih igrača na terenu, te dodjeljuju bodove kako za postignute golove tako i za poštovanje pravila dogovorenih prije utakmice, ali i za ponašanje pojedinih igrača tokom utakmice. Kako se football3 igra bez klasičnog sudije, igrači moraju naučiti kako mirno riješiti eventualni sukob putem razgovora i dogovora. Otkako je osnovan football3 se dalje razvijao širom svijeta te se pretvorio u opsežnu metodologiju za rješavanje izazova različitih društvenih tema, kao što su rodna jednakost, izgradnja mira i poštovanja drugih, te zdravi načini života. Football3 osnažuje mlade ljude da preuzmu odgovornost za svoje postupke i da se sa poštovanjem odnose prema drugima. Oni uče da cijene vrijednosti dobre komunikacije, poštovanja i odgovornosti na terenu, ali i izvan njega. Bez obzira gdje se igra i primjenjuje, ideja football3 metodologije uvijek je ista: koristiti samu igru fudbala za obrazovanje i osnaživanje mladih ljudi.

JEDNOMINUTNI FILMOVI

Mrežu jednominutnih filmova podržali su Evropska kulturna fondacija i UNICEF kao novi alat za osnaživanje mladih i društvene promjene. Zahvaljujući UNICEF-u Bosne i Herzegovine Genesis Project je ovu metodologiju usvojio 2011. godine. 

Na petodnevnim radionicama treneri iz Genesis Project-a podučavaju djecu osnovnim vještinama kamere i režije, pripovijedanja, timskog rada, kao i o tome kako da kreativno razmišljaju. Svaki učesnik razvija svoju vlastitu priču i producira video od šezdeset sekundi koji se prikazuje na kraju radionice.

Radionice rezultiraju jednominutnim filmovima koji nude dirljive uvide u živote svojih mladih autora. Priče su iskrene i bez filtera. Kreiranje i prikazivanje jednominutnih filmova za mlade je aktivnost koja omogućava djeci da se čuje njihovo mišljenje i njihove ideje.

EDUKATIVNE INTERAKTIVNE DRAMSKE PREDSTAVE

Pisanje drame za djecu zahtjeva duboko rezmišljanje o djetetu kao gledaocu, i visoko razvijenu svijest o ogromnoj odgovornosti koju nosi svaki stvaralac za djecu. Remi Rostano, jedan od najeminentnijih teoretičara i istoričara drame za djecu kaže: “…djeca nisu nezreli odrasli, već subjekti sa vlastitim, specifičnim karakteristikama.” Po Rostanu djeca se ne smiju podcjenjivati, kao što se to najčešće radi , već im se moraju ponuditi dramska djela koja su, ne samo dovoljno angažovana već i djeluju istinito. Djeca imaju nepogrešivo osjećanje za socijalnu pravdu i veliku potrebu za njenim ispunjenjem, s kojim se ne bi trebalo poigravati. Dramski autor treba da bude i razvojni psiholog, odnosno, da bude sposoban da veoma precizno odredi za koji uzrast dječije populacije piše i koje su to razvojne potrebe koje se na tom uzrastu moraju ispoštovati. Značaj dramskih predstava koje članovi Genesis pozorišta izvode za djecu ogleda se u tome što one nose veliki broj edukativnih poruka i pouka. Poruke koje šaljemo putem naših predstava su one koje govore o prihvatanju drugih i drugačijih, smanjenju vršnjačkog nasilja, rodnoj ravnopravnosti, upozoravanju na opasnosti od mina, značaju zdravih životnih navika, higijeni i slično. Gledanje predstava uopšte pa tako i naših dramskih predstava potiče na razmišljanje, na stvaranje novog gledišta, utiče na stvaranje kritičkog mišljenja i kreiranje stavova kod gledalaca. Posmatranje predstava djeci omogućava da jednu situaciju sagledaju na malo drugačiji način, da bolje razumiju druge, da prihvate i cijene različitosti, da obogate svoj život novim iskustvima i da steknu širi pogled na svijet. Dramska predstava ostavlja prostor za interakciju sa djecom što podrazumijeva da glumac mora da prati njihove emocije i razumije poruka.

EDUKATIVNE INTERAKTIVNE LUTKARSKE PREDSTAVE

Lutkarska predstava ističe se kao najpogodniji oblik predstave za djecu nižeg školskog uzrasta. Specifičnost ovog tipa predstave je lutka, kao poseban objekat dječjeg interesovanja. Uz lutku, djeca bolje pamte sadržaje i zbivanja prikazana na sceni. Djeca lakše prihvataju „stav“ lutke, jer je lutka autoritet kojeg su djeca sama odabrala i na taj način lutka postaje posrednik između djeteta i njegove sredine. Stilizacija lutke na tri nivoa – nivou pokreta, glasa i vanjskog izgleda, koji značajno određuju svaku lutku, pomažu djetetu da osjeti, prihvati i razumije simboličku situaciju. Postoje četiri osnovna kvaliteta lutkarske predstave namijenjene djeci, a to su: 

  • zanimljiva tj. dopadljiva scenska lutka prilagođena uzrastu djece za koju je predstava namijenjena
  • dinamika dešavanja na sceni (postignuta dinamičnom dramskom radnjom pospješenom muzikom, dijaloškim sekvencama u kojima dominira adekvatno moduliran glas animatora, uz neophodan verbalni kontakt s publikom),
  • intrigantna scenografija,
  • tekst predstave.

 

Lutkarske predstave snažno angažuju dijete, kako intelektualno tako i emotivno, doprinose razvoju stvaralačkih sposobnosti, dijete spontano i neposredno preko lutke izražava svoj intimni doživljaj svijeta. Koristeći ovu metodu u mogućnosti smo da na lak način ostvarimo interakciju sa djecom. Genesis Project se za ovu metodu opredijelio i iz razloga što se sadržaj predstava lako adaptira uzrastu djece, kao i zbog toga što predstave unose radost u njihov život, izazivaju pozitivne emocije i na ovaj način je moguće obuhvatiti veći broj djece.