Naši saradnici nominovani za prestižnu nagradu!

Dugogodišnji saradnici Genesis Project-a Iva Klarić, Borka Matić i Đenan Hodžić kandidovani su za prestižnu nagradu koju dodjeljuje njemačka fondacija “Überbrücken” („Gradimo mostove“), pod nazivom “Integrationspreis” (Nagrada za integraciju). Riječ je o nagradi kojom se nagrađuju nastavnici ili obrazovni radnici koji se bave rekonsilijacijom/pomirenjem i obrazovanjem. Tim povodom kontaktirana je i  Humanitarna organizacija „Genesis Project“:

„Kontaktirani smo sa  molbom da imenujemo maksimalno tri  saradnika za navedenu nagradu i da, uz njihovo imenovanje, dostavimo kratko obrazloženje zbog čega smatramo da baš oni zaslužuju nagradu za integraciju ‘Integrationspreis’. To nam nije bio nimalo lagan zadatak. S obzirom da kontaktiramo sa velikim brojem bliskih saradnika, a najvećim dijelom su u pitanju prosvjetni radnici, nije bilo jednostavno odabrati samo tri kandidata. Nakon sastanka tima i dosta promišljanja, odlučili smo se za Ivu, Borku i Đenana. Želim da napomenem da smo mogli imenovati još  puno izvrsnih saradnika/nastavnika iz škola sa kojima blisko sarađujemo i svakako se nadamo da ćemo imati priliku da to učinimo nekom drugom prilikom“, istakla je izvršna direktorica Genesis Project-a, Dijana Pejić.
Navedeni saradnici ističu se svojim kvalitetima i postignutim rezultatima, o čemu najbolje govore njihove biografije.

Iva Klarić diplomirala je na Teološkom fakultetu i predaje katolički vjeronauk u Osnovnoj školi “13. Rujan “u Jajcu (koja radi pod istim krovom sa školom “Berta Kučera“ – škole djeluju u jednoj zgradi sa dva nastavna plana i programa). Sestra Iva je rođena 1972. godine i aktivni je učesnik svih projektnih aktivnosti koje Humanitarna organizacija „Genesis Project“ implementira u osnovnoj školi u Jajcu u zadnjih šest godina. Bila je inicijator razmjene između vjeroučitelja, tačnije bila je prvi katolički vjeroučitelj koji je održao nastavu za učenike bošnjačke nacionalnosti tokom časa islamskog vjeronauka u OŠ “Beter Kučera”. Ona ih je edukovala o temi “Različiti, ali povezani”. Sestra Iva je pozvala i pravoslavnog sveštenika u Jajcu da održi predavanje učenicima katoličke vjere o životu i organizaciji pravoslavne crkve. Ona je aktivni učesnik svih međureligijskih aktivnosti, jedna je od onih koji pokreću i otvaraju religijske dijaloge i saradnju te promoviše vjeronauku kao temelj za izgradnju mira, pomirenja i zajedničkog života za sve tri glavne religije žive u Jajcu. Sestra Iva je vrlo fleksibilna, otvorena i tolerantna. Često učestvuje u različitim takmičenjima,  festivalima vjerske poezije i organizuje međureligijske koncerte u Jajcu.

Borka Matić je rođena 1973. godine u Vitezu, Srednjobosanskom kantonu. Radi kao zamjenik direktora OŠ “Vitez” u Vitezu (ova škola radi pod istim krovom sa školom “Vitez” za bošnjačke učenike – škole djeluju u jednoj zgradi sa dva nastavna plana i programa). Gospođa Matić je završila Filozofski fakultet – odjel za osnovno obrazovanje. Takođe je aktivni učesnik u svim projektnim aktivnostima koje Humanitarna organizacija „Genesis Project“ implementira u školama u Vitezu u zadnjih šest godina. Važno je naglasiti da gospođa Matić pomaže Genesis Project-u u organizaciji svih edukativnih aktivnosti sa učenicima, roditeljima i nastavnicima.  Iskreno promoviše toleranciju i saradnju i snažno se bori protiv diskriminacije bilo koje vrste. Prateći svoja uvjerenja, uvijek je velika podrška u realizaciji različitih edukativnih aktivnosti koje su od interesa za učenike i školu. Aktivan je učesnik svih obrazovnih seminara, predavanja i radionica, ali s posebnim ponosom naglašava učešće na dvomjesečnom seminaru u Japanu “Izgradnja obrazovne mreže za mir”. Bila je i aktivni sudionik 14-to dnevnog seminara “Učitelj, škola i izgradnja mira” u Norveškoj. Kao osoba, gospođa Matić je proaktivna, tolerantna i od velike pomoći svim svojim kolegama i saradnicima.

Gospodin Đenan Hodžić je rođen 1970. godine u Zenici. Diplomirao je na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru – Odsjek za engleski jezik i književnost. Direktor je Osnovne škole “Kaćuni”, koja posluje u okviru bošnjačkog nastavnog plana i programa u malom selu Kaćuni u Srednjobosanskom kantonu. Područno odjeljenje škole “Kaćuni” se nalazi u Osnovnoj školi “Busovača” (koja posluje u okviru hrvatskog nastavnog plana i programa) i obe škole djeluju u jednoj zgradi sa dva nastavna plana i programa. Kao direktor škole, on uvijek uspijeva da motiviše svoje nastavnike te kontinuirano ulaže napore da se poboljša kvalitet obrazovanja i vaspitanja. Gospodin Hodžić insistira na tome da su njegova škola i nastavnici vrlo otvoreni za saradnju sa nevladinim organizacijama, udruženjima građana i sportskih klubova čiji se programi dobro uklapaju u širenje ideje suživota, tolerancije i demokratije. Često organizuje zajedničke sportske događaje i kreativne radionice za učenike obje glavne etničke grupe (Bošnjaci i Hrvati). U saradnji sa Genesis Project-om i UNICEF-om, organizovao je i posjetu  UNICEF-ovog ambasadora Edina Džeke što je učenike njegove škole posebno oduševilo. Tokom tri školske godine, u bliskoj saradnji sa holandskom organizacijom “Evropa Kinderhulp”, gospodin Hodžić je organizovao međukulturne razmjene 110 učenika omogućujući im da se upoznaju sa različitim kulturama, tradicijama i običajima. U partnerstvu sa holandskom organizacijom “Out of Area” iz Holandije, organizovao je i rad i boravak holandskih studenata sa učenicima iz njegove škole. Vođen ovom uspješnom saradnjom, on motiviše holandske studente da pomognu u procesu poboljšanja uslova rada u OŠ “Kaćuni”, pa su kroz organizaciju radionica sa učenicima i holandski studenti pomogli  poboljšanje estetskih uslova u školi. Gospodin Hodžić je, zajedno sa holandskim studentima, organizovao i posjetu svojih učenika „Kids Festivalu“ u Sarajevu. Redovno podržava i organizuje različite sportske događaje u Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskog kantonu, izuzetno je posvećen pedagoškom radu sa djecom i otvoren je za saradnju sa svim organizacijama koje bi mogle pomoći poboljšanju uslova u kojima djeca uče i rade. Gospodin Hodžić je izuzetno tolerantna, kooperativna i plemenita osoba.

Navedene biografije govore da sva tri naša kandidata zaslužuju nagradu za koju su nominovani. Imena dobitnika nisu još poznata, a Dijana Pejić ističe da se iskreno nada da će bar jedan od nominovanih saradnika Genesis Project-a ponijeti laskavu titulu. Do proglašenja pobjednika, navijamo za Ivu, Borku i Đenana!