Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Dugogodišnji saradnici Genesis Project-a Iva Klarić, Borka Matić i Đenan Hodžić kandidovani su za prestižnu nagradu koju dodjeljuje njemačka fondacija “Überbrücken” („Gradimo mostove“), pod nazivom “Integrationspreis” (Nagrada za integraciju). Riječ je o nagradi kojom se nagrađuju nastavnici ili obrazovni radnici koji se bave rekonsilijacijom/pomirenjem i obrazovanjem. Tim povodom kontaktirana je i  Humanitarna organizacija „Genesis Project“:

„Kontaktirani smo sa  molbom da imenujemo maksimalno tri  saradnika za navedenu nagradu i da, uz njihovo imenovanje, dostavimo kratko obrazloženje zbog čega smatramo da baš oni zaslužuju nagradu za integraciju ‘Integrationspreis’. To nam nije bio nimalo lagan zadatak. S obzirom da kontaktiramo sa velikim brojem bliskih saradnika, a najvećim dijelom su u pitanju prosvjetni radnici, nije bilo jednostavno odabrati samo tri kandidata. Nakon sastanka tima i dosta promišljanja, odlučili smo se za Ivu, Borku i Đenana. Želim da napomenem da smo mogli imenovati još  puno izvrsnih saradnika/nastavnika iz škola sa kojima blisko sarađujemo i svakako se nadamo da ćemo imati priliku da to učinimo nekom drugom prilikom“, istakla je izvršna direktorica Genesis Project-a, Dijana Pejić.
Navedeni saradnici ističu se svojim kvalitetima i postignutim rezultatima, o čemu najbolje govore njihove biografije.

ivaklaric Iva Klarić diplomirala je na Teološkom fakultetu i predaje katolički vjeronauk u Osnovnoj školi “13. Rujan “u Jajcu (koja radi pod istim krovom sa školom “Berta Kučera“ – škole djeluju u jednoj zgradi sa dva nastavna plana i programa). Sestra Iva je rođena 1972. godine i aktivni je učesnik svih projektnih aktivnosti koje Humanitarna organizacija „Genesis Project“ implementira u osnovnoj školi u Jajcu u zadnjih šest godina. Bila je inicijator razmjene između vjeroučitelja, tačnije bila je prvi katolički vjeroučitelj koji je održao nastavu za učenike bošnjačke nacionalnosti tokom časa islamskog vjeronauka u OŠ “Beter Kučera”. Ona ih je edukovala o temi “Različiti, ali povezani”. Sestra Iva je pozvala i pravoslavnog sveštenika u Jajcu da održi predavanje učenicima katoličke vjere o životu i organizaciji pravoslavne crkve. Ona je aktivni učesnik svih međureligijskih aktivnosti, jedna je od onih koji pokreću i otvaraju religijske dijaloge i saradnju te promoviše vjeronauku kao temelj za izgradnju mira, pomirenja i zajedničkog života za sve tri glavne religije žive u Jajcu. Sestra Iva je vrlo fleksibilna, otvorena i tolerantna. Često učestvuje u različitim takmičenjima,  festivalima vjerske poezije i organizuje međureligijske koncerte u Jajcu.

BorkaBorka Matić je rođena 1973. godine u Vitezu, Srednjobosanskom kantonu. Radi kao zamjenik direktora OŠ “Vitez” u Vitezu (ova škola radi pod istim krovom sa školom “Vitez” za bošnjačke učenike – škole djeluju u jednoj zgradi sa dva nastavna plana i programa). Gospođa Matić je završila Filozofski fakultet – odjel za osnovno obrazovanje. Takođe je aktivni učesnik u svim projektnim aktivnostima koje Humanitarna organizacija „Genesis Project“ implementira u školama u Vitezu u zadnjih šest godina. Važno je naglasiti da gospođa Matić pomaže Genesis Project-u u organizaciji svih edukativnih aktivnosti sa učenicima, roditeljima i nastavnicima.  Iskreno promoviše toleranciju i saradnju i snažno se bori protiv diskriminacije bilo koje vrste. Prateći svoja uvjerenja, uvijek je velika podrška u realizaciji različitih edukativnih aktivnosti koje su od interesa za učenike i školu. Aktivan je učesnik svih obrazovnih seminara, predavanja i radionica, ali s posebnim ponosom naglašava učešće na dvomjesečnom seminaru u Japanu “Izgradnja obrazovne mreže za mir”. Bila je i aktivni sudionik 14-to dnevnog seminara “Učitelj, škola i izgradnja mira” u Norveškoj. Kao osoba, gospođa Matić je proaktivna, tolerantna i od velike pomoći svim svojim kolegama i saradnicima.

DjenanGospodin Đenan Hodžić je rođen 1970. godine u Zenici. Diplomirao je na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru – Odsjek za engleski jezik i književnost. Direktor je Osnovne škole “Kaćuni”, koja posluje u okviru bošnjačkog nastavnog plana i programa u malom selu Kaćuni u Srednjobosanskom kantonu. Područno odjeljenje škole “Kaćuni” se nalazi u Osnovnoj školi “Busovača” (koja posluje u okviru hrvatskog nastavnog plana i programa) i obe škole djeluju u jednoj zgradi sa dva nastavna plana i programa. Kao direktor škole, on uvijek uspijeva da motiviše svoje nastavnike te kontinuirano ulaže napore da se poboljša kvalitet obrazovanja i vaspitanja. Gospodin Hodžić insistira na tome da su njegova škola i nastavnici vrlo otvoreni za saradnju sa nevladinim organizacijama, udruženjima građana i sportskih klubova čiji se programi dobro uklapaju u širenje ideje suživota, tolerancije i demokratije. Često organizuje zajedničke sportske događaje i kreativne radionice za učenike obje glavne etničke grupe (Bošnjaci i Hrvati). U saradnji sa Genesis Project-om i UNICEF-om, organizovao je i posjetu  UNICEF-ovog ambasadora Edina Džeke što je učenike njegove škole posebno oduševilo. Tokom tri školske godine, u bliskoj saradnji sa holandskom organizacijom “Evropa Kinderhulp”, gospodin Hodžić je organizovao međukulturne razmjene 110 učenika omogućujući im da se upoznaju sa različitim kulturama, tradicijama i običajima. U partnerstvu sa holandskom organizacijom “Out of Area” iz Holandije, organizovao je i rad i boravak holandskih studenata sa učenicima iz njegove škole. Vođen ovom uspješnom saradnjom, on motiviše holandske studente da pomognu u procesu poboljšanja uslova rada u OŠ “Kaćuni”, pa su kroz organizaciju radionica sa učenicima i holandski studenti pomogli  poboljšanje estetskih uslova u školi. Gospodin Hodžić je, zajedno sa holandskim studentima, organizovao i posjetu svojih učenika „Kids Festivalu“ u Sarajevu. Redovno podržava i organizuje različite sportske događaje u Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskog kantonu, izuzetno je posvećen pedagoškom radu sa djecom i otvoren je za saradnju sa svim organizacijama koje bi mogle pomoći poboljšanju uslova u kojima djeca uče i rade. Gospodin Hodžić je izuzetno tolerantna, kooperativna i plemenita osoba.

Navedene biografije govore da sva tri naša kandidata zaslužuju nagradu za koju su nominovani. Imena dobitnika nisu još poznata, a Dijana Pejić ističe da se iskreno nada da će bar jedan od nominovanih saradnika Genesis Project-a ponijeti laskavu titulu. Do proglašenja pobjednika, navijamo za Ivu, Borku i Đenana!

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama

Ko smo

Genesis Project osnovan je u februaru 1997. godine u Banjaluci. Od osnivanja do danas, realizovali smo veliki broj projekata zahvaljujući podršci brojnih donatora. Smješteni smo u Banjaluci, a zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika i poslanika u Gradskoj skupštini grada Banjaluka, od 01. 08. 2004. godine nakon osam godina aktivnog humanitarnog rada dobili smo na na korištenje poslovne prostorije (u vlasništvu grada). To nam je značajno olakšalo realizaciju humanitarnih projekata i otvorilo mogućnosti za realizaciju novih aktivnosti. Zahvaljujući našem pokretnom servisu-interaktivnom putujećem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimo geografski veliko područje i veliki broj potencijalnih korisnika. Danas, većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je podjednako na teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi

Misija

Genesis Project preko svojih profesionalaca i opredjeljenih pojedinaca pomaže djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine u ostvarivanju prava na slobodan i pravilan psihofizički razvoj bez obzira na vjersku, etničku i rasnu pripadnost uvažavajući sve njihove individualne razlike i potencijale.

Vizija

Bosna i Hercegovina je slobodno i otvoreno društvo koje će omogućiti, svakom pojedincu, da se razvije i u punom kapacitetu i da se ostvari kao sretna, svjesna i slobodna individua sposobna na kritičko razmišljanje i kreativno djelovanje.

Dijana Pejić rođena je 1974. godine u Banjaluci gdje je završila osnovnu i srednju Elektro tehničku školu. Nakon završetka Više poslovne škole u Beogradu, zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. U nevladinom sektoru aktivno radi od 1995. godine kada je kao projekt koordinator bila zaposlena u Američkom komitetu za izbjeglice. Nevladinu organizaciju Genesis Project osnovala je 1996. godine u Banjaluci. Od tada do danas implementirala je na desetine uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine.
Zadužena za program menadžment, finansijski menadžment, osmišljavanje projekata, ljudske resurse, Dijana uspješno rukovodi malim timom koji je najvećim dijelom od samog početka dio Genesisa.
Uspješna priča traje već 18 godina, a njen najbolji dokaz su ostvareni rezultati i dječiji osmjeh koji članovi Dijaninog tima izmame gdje god da ih put nanese.

Azra Talić rođena je 1952. godine u Banjaluci. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i Gimnaziju, a potom i Pedagošku akademiju. Školovanje je nastavila u Sarajevu na Filozofskom fakultetu, na kojem je stekla zvanje profesora psihologija i pedagogije.

U svom bogatom radnom iskustvu Azra je radila i kao vaspitač i pedagog u vrtiću, te psiholog i pedagog u osnovnoj školi, a potom i kao psiholog u organizaciji CARE Canada.

Dio tima Genesis Projecta postaje 1998. godine, i od tada aktivno učestvuje u realizaciji brojnih projekata. Podjednako je uspješna kao pedagog, psiholog, ali i kao pjesnik. Upravo je zahvaljujući njenoj mašti nastao veliki broj pjesama i predstava kojim putujuće interaktivno pozorište Genesis tima zabavlja i edukuje mališane širom BiH. A, u Azrinoj mašti uvijek ima mjesta za nove i kreativne ideje koje tek čekaju da ožive u nekom budućem projektu.

Draško Stojčević je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, a potom i Fakultet političkih nauka, odsjek za novinarstvo i komunikologiju.
Od samog osnivanja Genesis Projecta, Draško je dio tima. Tokom rada u ovoj organizaciji, pohađao je veliki broj naprednih seminara i završio obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja. Nakon treninga za osmišljavanje i produkciju jednominutnih filmova za mlade, producirao je veliki broj jednominutnih filmova širom Bosne i Hercegovine.
U okviru projekata na kojima je radio i uspješno ih realizovao, Draško je razveseljavao mališane raznim ulogama koje je ostvario kroz brojne predstave i TV serijale. Pečurko u „Igri šumskih patuljaka“, saradnik Učitelja u „Čiji su anđeli“, deminer u „Suđenje čudno“, samo su neke od njih. Uvijek nasmijan i omiljen među djecom, prepoznatljiv je član veselog Genesis tima i putujećeg interaktivnog pozorišta.

Ljubiša Vasić je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro - tehničku školu, a potom i Nezavisni univerzitet Banjaluka. Zvanje profesora razredne nastave stekao je 2009. godine, a za rad u nevladinom sektoru dodatno se edukovao kroz seminare i obuke. Između ostalog, završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja.
Ljubiša je dio tima Genesis Projecta od osnivanja organizacije 1996. godine. Radio je na implementaciji velikog broja projekata, a djeca i mladi ga lako prepoznaju po širokom osmijehu i brojnim ulogama koje je ostvario kroz zabavne i edukativne predstave i TV serijale Genesisa.
Profesor Mudrić iz TV serijala „Čiji su anđeli“, učitelj iz TV serijala „Šumska škola“, Borko u „Igrama šumskih patuljaka“, strogi sudija u „Suđenju čudnom“, neke su od uloga po kojima ga najmlađi rado pamte.

Saša Šarić je rođen 1974. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, nakon čega je upisao Višu poslovnu školu u Beogradu.
Dio je Genesis tima od osnivanja organizacije, a kroz brojne seminare dodatno se edukovao za rad na humanitarno edukativnim projektima.
Završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja, a pohađao je i trening o osmišljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Saša je tokom svoga rada u Genesisu učestvovao u implementaciji velikog broja uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine - od edukativnih radionica za djecu, preko produkcije TV predstava, do prevencije vršnjačkog nasilja, a aktivan je i na planu obezbjeđivanja donatorskih sredstava za projekte.

Goran Radić rođen je 1967. godine u Banjaluci. Nakon završetka osnovne i srednje Elektro tehničke škole u ovom gradu, završio je nekoliko naprednih seminara, kao i naprednu obuku za menadžera za upravljanje projektima za upozoravanje na mine i vatreno oružje.
Diplomirao je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banjaluci. Nakon osam godina rada u preduzeću „Rudi Čajavec“, Goran se 1998. godine priključuje timu Genesis Projekta, u početku kao volonter, a od 2003. godine i kao stalni član. Između ostalih obuka i seminara, pohađao je i trening o osmilšljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Učestvovao je na velikom broju uspješnih projekata, a njegov najveći doprinos ističe se kroz menadžerstvo projekata za upozoravanje na mine i vatreno oružje. Goran aktivno radi u minama visoko ugroženim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, a njegov primarni zadatak je da edukuje djecu kako da sačuvaju svoje živote i imaju bezbrižno djetinjstvo dok odrastaju u neposrednoj blizini mina i stalnoj opasnosti.

Dijana Miljatović je rođena 1972. godine u Prijedoru gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je upisala engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.
Veliki dio svog radnog vijeka Dijana je provela na terenu kao prevodilac, a u ovom svojstvu radila je i za Haški tribunal. Jedan je od osnivača Udruženja samohranih roditelja “Ponos”, čiji je i predsjednik. Koordinator je brojnih humanitarnih akcija, a u okviru udruženja obavlja i funkciju projekt menadžera, a po potrebi i portparola.
Genesis Projectu pridružuje se 2012. godine, prvo kao volonter, a od jula 2013. godine i kao stalni član. Zaposlena na mjestu administrativnog asistenta, neophodna je logistička podrška uspješnog tima.