Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

U okviru projekta „Rastimo zajedno“, koji se realizuje u 80 osnovnih škola u Republici Srpskoj i Srednjebosanskom kantonu, objavljen je edukativni priručnik za nastavnike i sve zainteresovane o HIV-u/AIDS-u i drugim polno prenosivim infekcijama, potencijalnim rizicima, te načinima socijalne inkluzije ranjivih grupa i njihovim pravima.

Priručnik je dostupan online na web stranici „Genesis Project-a“ (www.genesisbl.org), odakle ga mogu preuzeti svi zainteresovani nastavnici širom BiH. 

Cilj projekta „Rastimo zajedno“ koji se realizuje od 1. januara do 31. decembra ove godine je podizanje svijesti i znanja kako nastavnika, tako i djece i roditelja o virusu HIV-a i drugim polno prenosivim bolestima, potencijalnim rizicima, ranjivim grupama, dječijim i ljudskim pravima.

Realizacija projekta se odvija kroz zajednički rad dvije ekspertne grupe koje su usaglasile tekst za priručnik, radionice i treninge sa nastavnicima, te niz edukativnih dječijih predstava u osnovnim školama.

Projekat „Rastimo zajedno“ realizuje se uz odobrenje Ministarstva prosvjete i kulture RS i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Srednjebosanskog kantona, a sprovodi ga „Genesis Project“ iz Banjaluke pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Holandije u BiH.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama