Nove aktivnosti kroz mostove povjerenja

Nisu sve ptice letači. Neke su i plivači. Među plivačima je i pingvin Žorž. A kako se plivač Žorž snašao među pticama letačima, saznaće ubrzo učenici osnovnih škola u kantonu Središnja Bosna/Srednjebosanskom Kantonu na predstavi koju je pripremio NVO Genesis Project u nastavku projekta “Mostovi povjerenja i saradnje”.

Projekat koji od maja ove godine sprovodi NVO Genesis Project pod pokroviteljstvom njemačke fondacije SHL u osnovnim školama kantona Središnja Bosna/Srednjebosanskog Kantona nastavio se s početkom nove školske godine i donosi nove aktivnosti i sadržaje.

Između ostalog, za učenike osnovnih škola pripremljena je edukativna predstava “Nismo svi letači” kroz koju će učenici nižih razreda osnovnih škola upoznati pingvina Žorža i drugare, a učenici viših razreda otkriće tajnu sa dna bunara kroz predstavu “Čiji je bunar”.

U nastavku projekta koji će trajati do aprila 2017. godine, u ovoj školskoj godini edukovaće se i nastavnici i roditelji putem interesantnih interaktivnih radionica.

Radionice će se bazirati na edukaciji čiji je cilj razvoj socijalnih vještina i etničke tolerancije, potom edukacija o mirnom rješavanju i sprečavanju sukoba, promocija različitosti i interkulturalnog razumijevanja, poštovanje prava djece i socijalna inkluzija, razvoj komunikacijskih vještina i razvoj vještina i metodologije vršnjačke edukacije.

Kao rezultat ovog dvogodišnjeg projekta očekuje se povećan nivo saradnje između porodice i škole, afirmisana i prihvaćena vršnjačka edukacija kao metoda obrazovanja, poboljšane vještine komunikacije i mirnog sprečavanja sukoba te intenzivirana multietnička saradnja.