Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: Schüler Helfen Leben, UNICEF BiH
TRAJANjE: 01.02.2014-30.04.2015
MJESTO REALIZACIJE: Kiseljak, Busovača, Vitez, Fojnica, Jajce, Bugojno i Gromiljak.

Nastavak projekta “Sigurno okruženje za djecu u podijeljenom školama u Srednjobosanskom kantonu”. Tokom 2013-e, u dvije podijeljene škole koje su bile obuhvaćene projektom koji se trenutno provodi, nastavnici su ljubazno zatražili da proširimo naše aktivnosti i obuhvatimo grupe roditelja. U školama u Jajcu i Fojnici, Genesis Project je učestvovao sa nastavnicima u organizaciji i održavanju roditeljskih sastanaka. Prisutne roditelje edukovali smo o odabranim temama projekta.

Mislimo da se veze između škole i porodice moraju ojačati, te da i roditelji trebaju biti uključeni u edukativne radionice koje će imati za cilj obnovu povjerenja među podijeljenim etničkim grupama.

Takođe smatramo da nastavnike treba podržati da uspješno uspostave konstruktivnu komunikaciju sa roditeljima svojih učenika. U našem radu sa nastavnicima smo uočili nedostatak potrebnih vještina koje će im omogućiti da budu uspješni u ovoj oblasti njihovog rada.

Opšti pristup Genesis Project-a u okviru ovog projekta je da istovremeno radi na više nivoa:
• rad sa ovlaštenim predstavnicima Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona
• rad sa školskim radnicima
• rad sa učenicima i roditeljima

Aktivnosti:
• Aktivnost 1. “Radionice sa nastavnicima”: Realizovaćemo 120 zajedničkih radionica za nastavnike (96 nastavnika).
• Aktivnost 2. “Radionice sa djecom”: Realizovaćemo 120 zajedničkih radionica za djecu (22 vršnjačka edukatora (11 Bošnjaka+11 Hrvata) po “krovu” / ukupno 180 djece vršnjačkih edukatora i 1500 djece obuhvaćenih kroz edukativne časove u odjeljenjima).
• Aktivnost 3. “Radionice / sastanci sa roditeljima”: Realizovaćemo 60 zajedničkih radionica za roditelje (obuhvatićemo 1200 roditelja).
• Aktivnost 4. “Radionica o produkciji jednominutnih filmova za mlade” : snimićemo 60-80 jednominutnih filmova u okviru kojih ćemo obraditi teme koje afirmišu obnovu povjerenja, izgradnju mira, toleranciju itd. U produkciji i snimanju filmova učestvovaće učenici završnih razreda osnovne škole koji će proći obuku naših trenera.
• Aktivnost 5. “Edukativne, interaktivne lutkarske predstave” za mlađu djecu (učenike u dobi od 6 do 11 godina): u podijeljenim osnovnim školama Srednjobosanskog kantona realizovaćemo 20 lutkarskih predstava (obuhvatićemo 1600 učenika).

Projektni ciljevi i očekivani rezultati su:
Opšti cilj projekta je podrška prevazilaženju etničke segregacije.
Ovaj projekat ima za cilj stvaranje sigurnih okruženja u 16 obuhvaćenih osnovnih škola / 8 podjeljenih škola kroz edukativni i pedagoški rad u odjeljenjima. Ovaj projekat takođe ima za cilj da ukaže na opasnost of ethničkog nepovjerenja i animoziteta, novih konflikta i zavjere šutnje. Ovaj projekat ima za cilj suzbijanje šutnje otvaranjem prostora za komunikaciju i kooperaciju. To će biti urađeno kroz:
• Jačanje informisanosti i vještina u područjima prevencije i mirnog rješenja sukoba, promocije raznolikosti i međukulturalnog razumijevanja, dječijih prava i socijalne inkuzije, te komunikacijskih vještina; među direktnim i indirektnim korisnicima projekta, kroz realizaciju radionica na ove teme.
• Jačanje veza i saradnje i redukcija straha i predrasuda među direktnim i indirektnim korisnicima projekta, kroz realizaciju radionica sa grupama mješovite etničke pripadnosti.
• Omogućiti nastavnicima da nastave sa radionicama fokusiranim na sržne projektne teme, tako što ćemo ih to obučiti putem treninga nastavnika
• Dati glas učenicima i njihovim idejama, kroz osmišljavanje i snimanje do 80 jednominutnih filmova mladih.

Ciljne grupe projekta su:
Aktivnost 1. “Radionice sa nastavnicima” (120 radionica):
o 96 nastavnika, direktora i pedagoga
Aktivnost 2. “Radionice s djecom” (120 radionica):
o 180 djece koja će se direktno edukovati kroz učešće u zajedničkim radionicama
o 1500 djece koji će se posredno edukovati kroz aktivnosti na časovima odjeljenske zajednice
Aktivnost 3. “Radionice / sastanci s roditeljima” (60 radionica):
o 1200 roditelja koji će prisustvovati roditeljskim sastancima
Aktivnost 4. “Radionica o produkciji jednominutnih filmova za mlade”:
o 80 djece učenika završnih razreda osnovnih škole koji če direktno učestvovati u produkciji filmova
o Posredni korisnici: učenici osnovnih škola u kojima će se producirati i emitovati filmovi, korisnici društvenih mreža i interneta na kojem će filmovi biti postavljeni i dostupni za gledanje
Aktivnost 5. “Obrazovne, interaktivne lutkarske predstave” (20 lutkarskih predstava):
o Publika: 1600 djece mlađeg školskog uzrasta

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama