Obrazovne dijaloške platforme biće održane onlajn za učesnike iz devet opština

Obrazovne dijaloške platforme, čiji je cilj podizanje svijesti  o značaju međunarodnih testiranja u procesu reforme obrazovnog sistema, te dijalog o izazovima s kojima se obrazovanje susreće usljed pandemije koronavirusa, biće održane u devet opština širom Bosne i Hercegovine uz učešće velikog broja stručnjaka iz oblasti obrazovanja, te predstavnika društvenog sektora i nevladinih organizacija koje se bave temama edukacije.

Osnovni cilj ovog dijaloga o kvalitetnom obrazovanju jeste podizanje svijesti i davanje informacija lokalnom stanovništvu i profesionalcima u domenu obrazovanja i u nekim drugim sektorima o tome šta su međunarodna testitranja i kako njihovi rezultati mogu da budu iskorišteni u svrhu poboljšanja kvaliteta obrazovanja. Takođe, smatramo da je jako važno porazgovarati s učesnicima o svim izazovima s kojima se obrazovanje u Bosni i Hercegovinu susreće kao posljedica pondemije virusom Covid-19.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, obrazovne dijaloške platforme, u periodu od septembra do decembra 2020. godine, biće organizovane onlajn, putem aplikacije Zoom za učesnike iz devet opština.

Učesnici onlajn platformi će imati priliku da se kroz dvosatna predavanja, diskusije i rad u grupama upoznaju sa PISA rezultatima i da ih analiziraju u kontekstu izazova s kojima se obrazovanje susreće usljed pandemije koronavirusa. Kao novina u odnosu na aktivnosti provođene u prethodnim fazama, planirane su i tri omladinske dijaloške platforme, sve sa ciljem poticanja učenika i studenata da se ravnopravno uključe u proces razvoja obrazovne reforme u Bosni i Hercegovini. Učenici i studenti iz banjalučke, mostarske i sarajevske regije imaće priliku da sa eksperticama iz oblasti obrazovanja diskutuju o  važnosti unapređenja školovanja u BiH.

Svi zainteresovani će moći da se prijave putem onlajn prijave. Nakon popunjavanje obrasca za prijavu učesnicima će biti proslijeđen dnevni red i link putem kojeg mogu da se uključe na Zoom platformu. Obrasci za prijave će biti proslijeđeni instituacijama, organizacijama i medijima u opštinama u kojima se platforme organizuju.

Platforme organizuje Genesis Project u saradnji sa UNICEF-om i Ambasadom Kraljevine Norveške.

Za sve dodatne informacije u vezi sa prijavama na platforme, zainteresovani učesnici se mogu obratiti Genesis Project-u.