Obuka za nastavnike i stručne službe osnovnih škola Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije

U cilju uvođenja Programa sekundarne prevencije i razmjene znanja i vještina potrebnih za efikasnu identifikaciju i pružanje podrške djeci u riziku u deset osnovnih škola s područja Unsko-sanskog kantona i dvije škole Heregbosanske županije, održano je, do sada, ukupno 12 treninga za nastavnike i stručne službe škola.

Na području USK-a treninzi su u periodu od 15. do 23.oktobra / listopada održani u osnovnim školama “Bužim“ i „Mirsad Salkić“ – Čava, u općini Bužim, potom u cazinskim osnovnim školama „Ostrožac“, „Stijena“ i „Pećigrad“, a treninge su u ovom periodu pohađali i nastavnici OŠ „Podzvizd“ Velika Kladuša, „Prva osnovna škola“, Velika Kladuša, sanskih škola „Vrhpolje“ i „Mahala“, te ključke OŠ „Ključ“.

U Hercegbosanskoj županiji treninzi su održani u OŠ „Drvar“ u Drvaru i  OŠ „Grahovo“ u Bosanskom Grahovu.

U ovom periodu obuku je prošlo ukupno 211 nastavnika i stručnih saradnika, od toga 185 u Unsko- sanskom kantonu i 26 u Hercegbosanskoj županiji.

Treninge su održale ekspertice s područja oba kantona, ukupno 12 pedagoga i 6 psihologa, podijeljenih u 6 timova za podršku. Svaki tim za podršku se sastoji od 2 pedagogice i 1 psihologice, koje realizuju obuke nastavnike i stručnih službi škola po unaprijed dogovorenom rasporedu. Sve ekspertice su prošle dvodnevnu obuku, na kojoj su imale priliku da se detaljno upoznaju s školskim programom sekundarne prevencije te s instrumentima koji se koriste u sklopu ovog programa.

Treninzi su organizovani po već utvrđenom planu, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, a poštovan je i broj okupljenih u zatvorenim prostorijama. Uz predavače i predstavnike Genesis Project-a na obukama je bilo prisutno do 25 učesnika. 

Prema planu, od 15.oktobra / listopada do -15.decembra /prosinca 2020. godine biće realizovano ukupno 58 treninga, 49 treninga u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i devet treninga u osnovnim školama Hercegbosanske županije.

Program sekundarne prevencije ima za cilj blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja kao i zaštitu djece od nasilja i zenamarivanja. Programske aktivnosti su usmjerene da učenik usvoji djelotvorna individualno i društveno prihvatljiva ponašanja razvijajući vještine potrebne za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i/ili okruženju.

Program sekundarne prevencije u školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade.