Obuke o slučajevima nasilja nad i među djecom

Obuka za jačanje kapaciteta stručnjaka za identifikaciju i dalje bavljenje slučajevima nasilja nad i među djecom u Gradišci, Derventi, Živinicama i Foči održana je tokom novembra i decebra. Obuku je realizovao Genesis Project uz podršku UNICEF-a, a edukaciju su održale Azra Talić, profesorica psihologije i pedagogije iz Genesis Project-a i prof. dr Ivana Zečević , doktorica psiholoških nauka, profesorica na Univerzitetu u Banjaluci. Azra Talić je već godinama, u timu Genesis Project-a, zadužena za realizaciju različitih edukativnih aktivnosti sa nastavnicima i učenicima u osnovnim školama širom Bosne i Hercegovine, a koje imaju za cilj podizanje svijesti o problemu nasilja i prevencije nasilja nad i među djecom.

Ivana Zečević je dugogodišnji UNICEF-ov saradnik na edukacijama nastavnika i stručnih saradnika, koje imaju za cilj podizanje svijesti o problemu nasilja i prevencije nasilja nad i među djecom.
Svoja iskustva, Ivana i Azra prenijele su učesnicima u navedenim opštinama kroz šest treninga i to tri u Gradišci, i po jedan u Derventi, Živinicama i Foči.

Treninzima je obuhvaćeno ukupno 317 profesionalaca iz osnovnih i srednjih škola, centara za socijalni rad, policije, zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva i udruženja za rad s djecom s posebnim potrebama.
Neke od tema za obuku su bile: “Šta je nasilje, uzroci nasilja i posljedica nasilja na učesnike”; “Praktične studije slučaja: sukob, nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje i eksploatacija”; “Planiranje preventivnih programa”, te „Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja, zanemarivanja ili nasilja nad djecom / Smjernice za kodeks ponašanja u slučajevima nasilja nad i među djecom“.

Generalno, na osnovu povratne informacije od učesnika, zaključak je da su ovakvi treninzi izuzetno potrebni i da će oni podržati zajedničke napore koje preduzimaju institucije koje brinu o djeci na nivou lokalne zajednice.

NVO Genesis Project je, u ovim edukacijama bio tehnički partner UNICEF-a BiH, u četiri opštine obuhvaćene projektom “Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma”. Navedeni projekat finansira Evropska unija u iznosu od 7 miliona eura, dok je sredstva u iznosu od 1,1 miliona eura osigurao UNHCR, ujedno i vodeća agencija u provedbi projekta. U implementaciji projekta učestvuje sedam partnera, uključujući i UNICEF.