Obuke za nastavnike i učenike širom SBK

Tim eksperata nevladine organizacije Genesis Project-a danas završava sa dvodnevnom obukom za učenike i stručno osoblje osnovnih škola „Kiseljak“, „Kiseljak 1“, „Gromiljak“ i „Brestovsko“ u opštini Kiseljak. Cilj obuke je upoznati učenike i stručno osoblje osnovnih škola sa priručnikom pod nazivom ,,Priručnik za sve one koji žele unaprijediti mir i graditi društvo saradnje, uvažavanja i tolerancije’’.

Priručnikom su obuhvaćene sljedeće teme:
– Identitet i samopoštovanje,
– Empatija i poštovanje,
– Upravljanje emocijama,
– Integracija načela rodne ravnopravnosti,
– Postavljanje ciljeva i donošenje odluka,
– Saradnja i timski rad,
– Upravljanje sukobima,
– Prevencija govora mržnje,
– Zagovaranje i komunikacija,
– Društveni aktivizam i
– Metodologija participativno-akcionog istraživanja.

Obuke traju dva dana, a prisustvuje im 20 učenika i po 1 pedagog ili psiholog iz svake osnovne škole obuhvaćene projektom.

Prve obuke su provedene 27. i 28. 9. 2018. godine u Novom Travniku i Travniku. U Novom Travniku su obuhvaćene sljedeće osnovne škole: Novi Travnik, Mehmedalija Mak Dizdar, Fra Marjan Šunjić, Musa Ćazim Ćatić, Safvet–beg Bašagić i Edhem Mulabdić. U Travniku su obuhvaćene sljedeće osnovne škole: Travnik, Turbe, Kalibunar i Han Bila.

Nevladina organizacija Genesis Project iz Banje Luke provodi obuku učenika i stručnog osoblja osnovnih škola na području 12 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekt „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF). Obuke se provode u sljedećim lokalnim zajednicama: Banja Luka, Bijeljina, Brčko, Bugojno, Busovača, Doboj, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik, Trebinje i Vitez.

Projekat „Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini“ je razvijen na inicijativu i pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH, a zajednički se provodi od strane UNICEF-a, UNDP-a i UNESCO-a. Projekat namjerava povećati inkluzivnost upravljanja na lokalnom nivou– okupljajući lokalne lidere, civilno društvo, mlade, vjerske lidere, ženske organizacije i relevantne lokalne vlasti. Platforme za dijalog će se uspostaviti u cilju kreiranja saradnje sa različitim zainteresovanim stranama koje će dobiti priliku da upotpune svoje vještine, neophodne za uspješni dijalog u zajednici a to su liderstvo bazirano na saradnji te skup vještina pomoću kojih se postižu bolji rezultati u procesu izgradnje dugoročnih stabilnih društvenih odnosa. Cilj platforme za dijalog će biti podsticanje zajednica da diskutuju o (zajedničkim) izazovima i zajedničkim rješenjima za probleme kroz međusobnu saradnju.