Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: Kancelarija za međunarodnu saradnju Kneževine Monako i UNICEF-a Bosne i Hercegovine
TRAJANJE: septembar 2010. – decembar 2010.
MJESTO REALIZACIJE: Bosna i Hercegovina
CILJEVI: Podizanje svijesti među djecom u Bosni i Hercegovini o opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a).

Specifični ciljevi su bili:

  1. osnažiti djecu znanjima i vještinama koje će im omogućiti da usvoje sigurnije ponašanje prema minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima,
  2. razvijati svijest o važnosti stalne edukacije o opasnostima od mina i potaknuti djecu i odrasle da se uključe u edukativne aktivnosti upozoravanja na mine,
  3. uticati na formiranje pozitivnih stavova prema djeci-žrtvama mina te invalidima,
  4. dati djeci neke smjernice o tome kako djeca mogu pomoći proces integracije djece s tjelesnim invaliditetom u društvo, u različite društvene skupine,
  5. poslati, djeci, njihovim roditeljima i ostaloj TV publici, tačnu informaciju o opasnostima od mina.

POZADINA PROJEKTA, PLANIRANE AKTIVNOSTI I OSTVARENI REZULTATI:
Istraživanje je realizovano na nivou cijele zemlje, tokom 2008. godine, o uticaju mina na BiH, a identifikovalo je 1631 ugroženu zajednicu. Procjenjuje se da minama ugrožene lokalne zajednice direktno pogađaju sigurnost 920.000 ljudi. Od tog broja 154.000 ljudi živi u visoko ugroženim mjesnim zajednicama, 342.000 ljudi žive u srednje ugroženim mjesnim zajednicama i 424.000 ljudi žive u nisko ugroženim mjesnim zajednicama. To znači da Bosna i Hercegovina pripada grupi od nekoliko najugroženijih zemalja u svijetu.
Putem TV lutkarskih predstava, Genesis Project je imao priliku za ulazak u male ruralne zajednice i susret sa djecom koja žive u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine, nudeći im, pored edukacije, zabavu, užitak, nešto profinjeno i kulturno. TV je moćan medij koji se može koristiti za slanje obrazovnih poruka široj populaciji, a to omogućuje pristup ruralnim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Genesis Project je, u periodu predviđenom za realizaciju projekta, proizveo 5 TV predstava za djecu o temi opasnost od mina. TV predstave za djecu o temi opasnost od mina emitovane su na odabranim TV stanicama u Bosni i Hercegovini. Takođe je provedena evaluacija među djecom u BiH o uticaju edukativnih TV predstava.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama