Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Naziv projekta: Podrška međukulturalnom, inkluzivnom i mirovnom obrazovanju i prevenciji nasilja među djecom u Kantonu 10
Donator: Fond za ljudsku sigurnost Ujedinjenih nacija, agencije Ujedinjenih nacija u BiH (UNICEF, IOM,UNHCR, UNDP)
Trajanje projekta: 1.1. 2016. godine – 30.6.2016. godine

Mjesto:
Kanton 10 (Federacija Bosne i Hercegovine) ;
Opštine u Kantonu 10 : Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno and Tomislavgrad;
Osnovne škole u Kantonu 10:
– OŠ Grahovo, Bosansko Grahovo;
– OŠ Drvar, Drvar;
– OŠ Glamoč, Glamoč;
– OŠ Fra Miroslava Džaje, Kupres;
– OŠ Fra Lovro Karaula, Livno;
– OŠ Ivan Goran Kovačić, Livno;
– OŠ Ivana Mažuranića, Tomislavgrad;
– OŠ Stjepana Radića; Tomislavgrad;
– OŠ Fra Mije Čuića, Tomislavgrad.

Cilj projekta:
Opšti cilj projekta je pružiti podršku međukulturalnom, inkluzivnom i mirovnom obrazovanju i prevenciji nasilja među djecom u Kantonu 10 jačanjem sposobnosti i primjenom razvijenih metoda uz učešće svih aktera u obrazovnom procesu (učenici, roditelji, školsko osoblje i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije).

Predviđene su tri osnovne linije posredovanja:
• Jačanje učešća djece u unaprijeđenju i podršci međukulturalnom, inkluzivnom i mirovnom obrazovanju i prevenciji nasilja među djecom u Kantonu 10;
• Jačanje sposobnosti osnovnih škola i nadležnog ministarstva u unaprijeđenju i podršci međukulturalnom, inkluzivnom i mirovnom obrazovanju i prevenciji nasilja među djecom u Kantonu 10;
• Unaprijeđenje odgovora lokalne zajednice prema međukulturalnom razumijevanju i preduprijeđenju nasilja i diskriminacije.

Korisnici projekta:
Neposredno ili posredno projektnim aktivnostima ćemo obuhvatiti preko 5.000 djece, mladih, školskog osoblja, roditelja, te predstavnika nadležnog ministarstva i lokalnih zajednica u Kantonu 10.

Očekivani rezultati:
– Doprinijeti smanjenju nivoa vršnjačkoga nasilja i diskriminacije među djecom i mladima;
– Povećati sposobnosti škola i kantonalnih institucija da podrže međukulturalno, inkluzivno i mirovno obrazovanje i preduprijede nasilje i diskriminaciju među djecom;
– Unaprijediti odgovor lokalne zajednice prema međukulturalnom razumijevanju i preduprijeđenju nasilja i diskriminacije.

Projektne aktivnosti:
– Podrška i praćenje aktivnosti vršnjačke podrške u osnovnim školama;
– Podrška djelovanju školskih stručnih timova za preduprijeđenje nasilja u osnovnim školama;
– Podrška i praćenje ostvarivanja školskog akcionog plana za prevenciju nasilja u osnovnim školama;
– Izvesti kvantitativno istraživanje o oblicima i nivou nasilja u osnovnim školama;
– Organizovati sastanke Stručne grupe za podršku na nivou nadležnog ministarstva;
– Organizovati festival jednominutnih filmova mladih;
– Organizovati i izvesti istraživanje u fokus grupama o ljudskoj sigurnosti i kvalitetu života u tri opštine kantona 10;
– Izvesti radionicu “Jačanje multisektralne saradnje putem obrazovanja o Smjernicama o postupanju u slučaju nasilja među djecom’’

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama