Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Obrazovna dijaloška platforma čiji je cilj da učesnici razumiju koncept kvalitetnog obrazovanja, kao i značaj međunarodnih testiranja, održana je juče u Sarajevu za 45 učesnika iz različitih društvenih sektora u oblasti obrazovanja sa teritorije Sarajeva. Naglasak dijaloga bio je posebno na rezultatima međunarodnog PISA testiranja u kojem je učestvovala i Bosna i Hercegovina, a koji će biti objavljeni 3. decembra. Prije Sarajeva, obrazovne dijaloške platforme održane su u Bugojnu, Doboju, Bijeljini,Travniku, Tuzli, Novom Travniku, Banjaluci, Trebinju i Istočnom Sarajevu.

„U Sarajevu je održana posljednja obrazovna dijaloška platforma koja se realizuje prije objave rezultata PISA testiranja. Riječ je o rezultatima koje svi mi ih željno očekujemo, jer ćemo puno korisnih informacija dobiti iz njih. Sa realizacijom obrazovnih dijaloških platformi nastavljamo od febraura iduće godine i tada  ćemo diskutovati, između ostalog, i o rezultatima koje je BiH ostvarila“, objasnila je Dijana Pejić, izvršna direktorica Genesis Project-a.

Predavanja u Sarajevu održale su prof. dr Dženana Husremović, doktor psiholoških nauka i  dr Radmila Rangelov Jusović, a kako su se složili učesnici, kako ove, tako i prethodnih platformi, rezultati koje ćemo dobiti 3. decembra će nam pokazati šta trebamo da promijenimo u obrazovanju u BiH kako bismo stvorili djecu sposobnu za savremeno tržište rada.

“Raduje me činjenica da smo se 2018. godine priključili ispitivanju globalnih kompetencija a posebno me raduju rezultati, koji će, nadam se, dovesti do kreiranja kvalitetne obrazovne politike. Obrazovna platforma je potvrdila da ujedinjeni možemo očekivati i vjerovati da je bolje obrazovanje moguće uz jasne ciljeve, realni budžet i suradnju svih aktera. Smatram da nas pokazatelji i rezultati nikako ne trebaju obeshrabriti. Očekujem nalaz stanja koji će sistem i pojedince unutar sistema potaknuti na reakciju. Panel je otvorio kvalitetnu diskusiju baziranu na poštivanju, uvažavanju i povjerenju uz otvorene preporuke daljeg aktivizma”, istakla je Elvira Leka, koordinatorica Odjela za edukaciju Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla” iz Sarajeva.
Nermina Planičić, direktorica Osnovne škole “Hrasno” je istakla da sa  nestrpljenjem čekaju rezultate prvog PISA testiranja u BiH, jer će oni
donijeti objektivne pokazatelje uspješnosti  obrazovne politike, te dati smjernice šta to treba mijenjati i kako unaprijediti odgojno-obrazovni rad.
“Diskusija o kvalitetnom obrazovanju pružila nam je priliku da čujemo koje su to potrebe i želje naših učenika, šta oni smatraju da “kvalitetno” obrazovanje podrazumijeva. Reforma obrazovanja tiče se njih, djece, i sasvim je opravdano da i oni budu uključeni u ovakve projekte i da se čuje i njihov glas što je naša škola Hrasno i prepoznala te uključila grupu učenika na platformu. Sjajni predavači, ljubazni organizatori te ugodan prostor svakako su obezbijedili sve uslove za neometano uživanje u učenju i informisanju o obrazovnim istraživanjima bez kojih nema obrazovnog napretka niti obrazovne politike koja će ići u korak sa potrebama djece sto i jeste paradigma  škole 21. vijeka”, kazala je Nermina.

PISA istraživanja su međunarodna istraživanja procjena znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika. Osnovana su sa ciljem ocjenjivanja razine obrazovanja među mladima. Provode se svake tri godine, a ove godine po prvi put su provedena i u Bosni i Hercegovini.

Obrazovna dijaloška platforma u Sarajevu se realizovala zajedno sa gradskom upravom, koja je partner na projektu u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekt „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF) te sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama