Održan posljednji dijalog o kvalitetnom obrazovanju prije objave rezultata PISA istraživanja

Obrazovna dijaloška platforma čiji je cilj da učesnici razumiju koncept kvalitetnog obrazovanja, kao i značaj međunarodnih testiranja, održana je juče u Sarajevu za 45 učesnika iz različitih društvenih sektora u oblasti obrazovanja sa teritorije Sarajeva. Naglasak dijaloga bio je posebno na rezultatima međunarodnog PISA testiranja u kojem je učestvovala i Bosna i Hercegovina, a koji će biti objavljeni 3. decembra. Prije Sarajeva, obrazovne dijaloške platforme održane su u Bugojnu, Doboju, Bijeljini,Travniku, Tuzli, Novom Travniku, Banjaluci, Trebinju i Istočnom Sarajevu.

„U Sarajevu je održana posljednja obrazovna dijaloška platforma koja se realizuje prije objave rezultata PISA testiranja. Riječ je o rezultatima koje svi mi ih željno očekujemo, jer ćemo puno korisnih informacija dobiti iz njih. Sa realizacijom obrazovnih dijaloških platformi nastavljamo od febraura iduće godine i tada  ćemo diskutovati, između ostalog, i o rezultatima koje je BiH ostvarila“, objasnila je Dijana Pejić, izvršna direktorica Genesis Project-a.

Predavanja u Sarajevu održale su prof. dr Dženana Husremović, doktor psiholoških nauka i  dr Radmila Rangelov Jusović, a kako su se složili učesnici, kako ove, tako i prethodnih platformi, rezultati koje ćemo dobiti 3. decembra će nam pokazati šta trebamo da promijenimo u obrazovanju u BiH kako bismo stvorili djecu sposobnu za savremeno tržište rada.

“Raduje me činjenica da smo se 2018. godine priključili ispitivanju globalnih kompetencija a posebno me raduju rezultati, koji će, nadam se, dovesti do kreiranja kvalitetne obrazovne politike. Obrazovna platforma je potvrdila da ujedinjeni možemo očekivati i vjerovati da je bolje obrazovanje moguće uz jasne ciljeve, realni budžet i suradnju svih aktera. Smatram da nas pokazatelji i rezultati nikako ne trebaju obeshrabriti. Očekujem nalaz stanja koji će sistem i pojedince unutar sistema potaknuti na reakciju. Panel je otvorio kvalitetnu diskusiju baziranu na poštivanju, uvažavanju i povjerenju uz otvorene preporuke daljeg aktivizma”, istakla je Elvira Leka, koordinatorica Odjela za edukaciju Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla” iz Sarajeva.

Nermina Planičić, direktorica Osnovne škole “Hrasno” je istakla da sa  nestrpljenjem čekaju rezultate prvog PISA testiranja u BiH, jer će oni

donijeti objektivne pokazatelje uspješnosti  obrazovne politike, te dati smjernice šta to treba mijenjati i kako unaprijediti odgojno-obrazovni rad.

“Diskusija o kvalitetnom obrazovanju pružila nam je priliku da čujemo koje su to potrebe i želje naših učenika, šta oni smatraju da “kvalitetno” obrazovanje podrazumijeva. Reforma obrazovanja tiče se njih, djece, i sasvim je opravdano da i oni budu uključeni u ovakve projekte i da se čuje i njihov glas što je naša škola Hrasno i prepoznala te uključila grupu učenika na platformu. Sjajni predavači, ljubazni organizatori te ugodan prostor svakako su obezbijedili sve uslove za neometano uživanje u učenju i informisanju o obrazovnim istraživanjima bez kojih nema obrazovnog napretka niti obrazovne politike koja će ići u korak sa potrebama djece sto i jeste paradigma  škole 21. vijeka”, kazala je Nermina.

PISA istraživanja su međunarodna istraživanja procjena znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika. Osnovana su sa ciljem ocjenjivanja razine obrazovanja među mladima. Provode se svake tri godine, a ove godine po prvi put su provedena i u Bosni i Hercegovini.

Obrazovna dijaloška platforma u Sarajevu se realizovala zajedno sa gradskom upravom, koja je partner na projektu u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekt „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF) te sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške.