Održani posljednji od ukupno 24 sastanka lokalne dijaloške platforme

U opštinama Travnik, Kiseljak i Kreševo održani su posljednji od ukupno 24 sastanka lokalne dijaloške platforme. U osam opština održano je po tri sastanka, a na posljednjem sastanku, učesnici su usvojili dokumente koji su nastali na prethodna dva sastanka.
Prvi dokumenti pod nazivom Opis rada lokalne dijaloške platforme (Local Dialogue Platform Terms of References) predstavlja prikaz metodologije rada lokalne dijaloške platforme u pilot fazi i nakon nje. Definiše kontekst lokalne dijaloške platforme, cilj i svrhu njenog djelovanja, članstvo u lokalnoj dijaloškoj platformi, odgovornost njenih članova, metodologiju rada, periodiku, koordinaciju i organizaciju rada, način izbora budućih tema na kojima će raditi članovi lokalne dijaloške platforme, format budućih sastanaka, način distribucije materijala, zaključaka i preporuka i načine nadogradnje i prilagođavanja rada lokalne dijaloške platforme.

Drugi usvojeni dokument je Okvirni prijedlog za institucionalizaciju lokalne dijaloške platforme (Feasibility plan for institutionalisation of the local dialogue platforms) i predstavlja prikaz rada lokalne dijaloške platforme u pilot fazi. U ovom dokumentu se daje opis lokalne dijaloške platforme, nude neophodni uslovi za njenu institucionalizaciju i govori o onome što se do sada uradilo.
“Saradnja sa članovima svih osam lokalnih dijaloških platformi iz osam projektom obuhvaćenih opština (Kiseljak, Kreševo, Travnik, Busovača, Vitez, Novi Travnik, Bugojno i Doboj) je bila izvrsna. Našem radu u tim opštinama značajnu podršku pružili su lokalni opštinski koordinatori”, istakla je Dijana Pejić, izvršna direktorica Genesis Project-a.
Sastanci lokalne dijaloške platforme održani su u sklopu projekta Dijalog za Budućnost, koji implementiraju Unicef Bosna i Hercegovina UNESCO i UNDP Bosnia and Hercegovina u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine.