OSNAŽIVANJE MLADIH

Kroz pristup mladima nastojimo:

  • Smanjiti politički uticaj na njihovo odrastanje (koji se manifestuje kroz uticaj na vaspitno-obrazovni sistem i integracijom mladih u rad političkih stranaka)
  • Povećati njihovo samopouzdanje i osjećanje vrijednosti
  • Ukazati na socijalne kompetencije mladih i na njihovu snagu
  • Uticati na razvoj kritičkog mišljenja i razvoj analitičkih sposobnosti koje vode do pozitivnih zaključaka
  • Ukazati na to da niko nema pravo manipulisati njihovim vjerskim i etničkim osjećanjima i u ime toga širiti strah i mržnju
  • Učiti ih da njeguju interkulturalni dijalog na svim nivoima
  • Promovisati ljudska i dječja prava
  • Poticati ih na društveni aktivizam
  • Ukazati im na činjenicu da je obrazovanje javno dobro i da ne može biti svojina nijedne grupe, ideje, stranke i politike
  • Afirmisati različite oblike rada uz primjenu savremenih i inovativnih metoda te ukazati im na univerzalne ljudske vrijednosti kao što su istina, pravda, sloboda, praštanje i saradnja i da je to jedini i pravi put u budućnost.