Pedagozi i psiholozi iz Tuzlanskog kantona, Srednjobosanskog kantona i Županije Posavkse uspješno prošli edukaciju za organizovanje intervizijskih radionica

“Učitelj dotiče vječnost, niko ne može reći gdje prestaje njegov uticaj“

Henri Adams (Američki pisac i istoričar)

UNICEF BiH, uz podršku USAID-a, se odlučio ponuditi psihosocijalnu podršku učiteljima/nastavnicima širom Federacije Bosne i Hercegovine u okviru programa „Jačanje sistematskog pružanja usluga mentalne i psihosocijalne podrške za nastavnike osnovnih i srednjih škola Federacije BiH“, kroz projekat „Učitelji uče djecu dušom“, u partnerstvu s organizacijom Genesis Project.

U sklopu navedenog programa, sprovešće se dvodnevne edukacije za 100 predstavnika stručih službi osnovnih i srednjih škola iz osam kantona Federacije Bosne i Hercegovine, a prvi dvodnevni treninzi za pedagoge/psihologe održani su u hotelu „Grand“ u Tuzli 27. i 28. novembra za stručne saradnike iz Tuzlanskog kantona, Srednjobosanskog kantona i Županije Posavkse.

Na treningu je predstavljena metodologija za sistemsko organizovanje intervizijskih radionica s fokusom na mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku nastavnicima u osnovnim i srednjim školama. Treninge su voditi prof. dr Ivana Zečević, doktor psiholoških nauka i ekspert za školsku psihologiju, prof. dr Slavica Tutnjević, doktor psiholoških nauka i ekspert za razvojnu psihologiju i prof. dr Šejla Bjelopoljak, doktor pedagoških nauka.

Cilj treninga je upoznavanje sa programom, metodologijom i alatima neophodnim za uspješnu implementaciju intervizijskih radionica koje će se realizovati u školama.

Saznali smo:

Šta je intervizija? To je proces vođenih razgovora sa grupom. To je savjetovanje koje se provodi u grupi u kojem učesnici raspravljaju o pitanjima iz profesionalne prakse. Grupa je uvijek usmjerena ka zajedničkom cilju.

Izložena je metodologija za uspostavljanje sistema inervizijske podrške u školama u federaciji BiH. Ostvijetljeni su pojmovi kao što su svrha, cilj i metode za ostvarivanje ciljeva predviđenih projektom.

Ova aktivnost se sprovodi u sklopu projekta “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini” kojeg UNICEF BiH implementira uz podršku USAID BiH.