Počeo je projekat “Mostovi povjerenja i saradnje” u školama u Srednjobosanskom kantonu

Genesis Project u saradnji sa Kandaskim fondom za lokalne inicijateve nastavio je sa provođenjem projekta “Mostovi povjerenja i saradnje”, a sada se selimo u nove škole u Srednjobosanskom kantonu.

CIlj projekta jeste nastavak rada na promociji sigurnosti i tolerancije kroz izgradnju otpornosti, psihološke fleksibilnosti i brige o sebi kod djece, a to će se postići obezbjeđivanjem odgovarajućih alata, znanja i vještina kod djece kako bi mogla efikasno odgovoriti na psihološke izazove s kojima se suočavaju.

U prokekat je uključeno šest osnovnih škola u opštinama Travnik, Novi Travnik i Vitez gdje će sa učenicima biti provedene radionice:  

1. Moje emocije,

2. Čudovišta u našim ruksacima,

3.Hodati u tuđim cipelama,

4. Prevencija konflikata i

5. Ja, vršnjački edukator.

Tokom mjeseca novembra Genesis Project sprovešće kampanju na društvenim mrežama pod nazivom “Isti smo i različiti u isto vrijeme“ ali i dizajnirati i distribuirati postere po osnovnim školama o važnosti zaštite mentalnog zdravlja i važnosti brige za druge.

Prve projektne aktivnosti su već učinjene kroz sastanke sa pedagozima i mentorima u  targetovanim školama koji su detaljno upoznati sa projektnim aktivnostima.